Doktoranckie

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

OSTANIE SZKOLENIE BHP DLA DOKTORANTÓW
W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM OSTATNIE DODATKOWE SZKOLENIE W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA DOKTORANTÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.06.2017
(czwartek) O GODZ. 17.00 (miejsce szkolenia: ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek,
sala nr 116).
WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE:
1. Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Doktorantów, którzy w bieżącym roku
akademickim (2016/2017) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
3. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM
OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU
STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo
poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.
Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017 r. Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017.
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów.

 
Ministerstwo ogłosiło informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html
 
 
STYPENDIA DOKTORANCKIE

Zarządzenie 25/2015 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW

Wniosek dla doktorantów z I roku studiów

Wniosek dla doktorantów wyższych lat

STYPENDIA PROJAKOŚCIWE


Zarządzenie 26/2015 w sprawie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom UKSW

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW

Zasady przyznawania zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na WMP.SNŚ UKSW

Wniosek dla doktorantów z I roku studiów

Wniosek dla doktorantów wyższych lat

 

 


UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach