Podyplomowe

Zapraszamy na stornę rekrutacji poświęconą studiom podyplomowym podyplomowe.uksw.edu.pl


STATYSTYKA MEDYCZNA

Od roku akademickiego 2018/2019 Wydział uruchomi studia podyplomowe na kierunku Statystyka Medyczna. Będą to studia dwusemestralne.

UCHWAŁA SENATU UKSW i EFEKTY KSZTAŁCENIA


STUDIA PODYPLOMOWE Z MATEMATYKI

Studia Podyplomowe z Matematyki  przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (co najmniej pierwszego stopnia) posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 360 godzin, (zjazdy odbywają się w wybrane soboty). Uczestnicy studiów są zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, tj. opracowania materiału dydaktycznego. Ponadto program studiów przewiduje odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze 60 godzin polegających na obserwowaniu i przeprowadzaniu lekcji matematyki w szkole (II, III lub IV etap edukacyjny). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, gdy posiada co najmniej dyplom studiów stopnia drugiego.

Strona www rekrutacji na studia podyplomowe (przejdź)

Dyżury Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Kulpy dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych zostały zaplanowane w soboty 7.10, 18.11, 16.12 i 27.01 w godz. 09:30-10:30 oraz 03.03, 17.03 (8:30-9:30), 12.05 w godzinach 08:30-09:30.

PROGRAM STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2017/18

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAKTYK

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2017/18, wszystkie zajecia w sali 1222

UCHWAŁA W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE Z MATEMATYKI

UCHWAŁA W SPRAWIE PRAKTYK

PROGRAM PRAKTYK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TERMINY ZJAZDÓW 2017/18: 07.10, 28.10, 18.11, 02.12, 16.12, 13.01, 27.01, 03.03, 17.03, 07.04, 21.04, 12.05, 26.05, 09.06.


STUDIA PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE DLA NAUCZYCIELI

Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w gimnazjum i szkole średniej jako kolejnego przedmiotu.

Trwają trzy semestry.

Strona www rekrutacji na studia podyplomowe (przejdź)

PROGRAM STUDIÓW

UCHWAŁA W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach