Rekrutacja

Na Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach

 • Matematyka,
 • Informatyka,
 • Fizyka,
 • Chemia.

Na kierunkach matematyka i informatyka prowadzimy studia niestacjonarne I stopnia.

Informacja o opłatach za studia niestacjonarne i podyplomowe prowadzone na WMP.SNŚ.

Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych prowadzi studia I stopnia:

 • Człowiek w cyberprzestrzeni

Więcej informacji na stronie Wydziału Prawa i Administracji.

Wydział realizuje również studia doktoranckie na kierunkach:

 • Matematyka,
 • Fizyka.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej rekrutacji oraz w zakładce studia doktoranckie.

Zapisy poprzez IRK na studia doktoranckie z matematyki, na rok akademicki 2017/2018 będą możliwe od poniedziałku 26.06.2017 roku do piątku 01.09.2017 roku. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kierunek matematyka jest planowana na 12.09.2017 rok. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Zapisy poprzez IRK na studia doktoranckie z fizyki, na rok akademicki 2017/2018 będą możliwe od poniedziałku 17.07.2017 roku do piątku 01.09.2017 roku. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kierunek fizyka jest planowana pomiedzy 17 a 21 września rok. Szczegółowe informacje o dniu, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

W ofercie Wydziału znajdują się również studia podyplomowe: 

 • Podyplomowe Studia z Matematyki (zobacz),
 • Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych dla
  Nauczycieli (zobacz).

Dziekanem Wydziału jest dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW.     

Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WMP.SNŚ jest Prodziekan ds. studenckich, dr Tomasz Kulpa.

Zastępcą przewodniczącego jest dr Anna Lidia Waśko.

PROGRAMY STUDIÓW

INFORMACJA O REKRUTACJI

Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/18 (przejdź).

Zobacz informację na temat możliwości podjęcia studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia sie pozaformalnego i nieformalnego.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat najbliższej rekrutacji na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl


UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach