Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

 

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 2017-10-01 do 2018-09-30

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji 110 studentów studiów stacjonarnych I i II st. z ostatnich 2 semestrów z kierunku Informatyka i kierunku Matematyka z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW i dostosowanie do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w zajęciach warszatowych kształcących kompetencje informatyczne i analityczne, wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z kompetencji komunikacyjnych, co w konsekwencji przedłoży się na podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie edukacji.

Zadania w projekcie:

Zadanie 1. Realizacja zajęć warszatowych - kompetencje informatyczne i analityczne

 • Developing SQL Data Model
 • Administering a SQL Database Infrastructure
 • Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
 • Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
 • MS Excel - zastosowanie w finansach i w zarządzaniu
 • Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Android Programming

Zadnie 2. Współpraca z pracodawcami

 • Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedstawiciela pracodawców z zakresu IT, tworzenia oprogramowania,analizy systemowej itp.
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach IT

Zadanie 3. Realizacja zajeć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji

 • Zajęcia warsztatowe: Pomysł na biznes
 • Zajęcia warsztatowe z kompetencji komunikacyjnych
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach