Odwołane zajęcia

W dniu 5.10.2022r. mgr M.Gąsowska z powodu choroby odwołuje zajęcia z Elementów logiki i teorii mnogości dla studentó I roku kierunku informatyka.

STYPENDIUM MINISTRA

Szanowni Studenci - macie możliwośc ubiegania się o STYPENDIUM MINISTRA.

Więcej informacji pod linkiem https://cws.uksw.edu.pl/?p=846

Odwołanie zajęć

W pierwszym tygodniu roku akademickiego Pani dr hab. M.Ceborska

z powodu choroby odwołuje wszystkie swoje zajęcia

Spotkanie organizacyjne I roku studia stacjonarne

Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów I roku studiów stacjonarnych na spotkanie organizacyjne z Władzami Wydziału 28 września br. o godz. 9.00  bud. 21 sala 108 Kamus Wóycickiego.

 

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Studencie,
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza:
DO KORZYSTANIA Z BIURA UPRAWNIENI SĄ:
• studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
• studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) 

Konsultacje Prodziekana ds. studenckich

Konsultacje prof. Mirosława Kurkowskiego - czwartki w godz. 10.00-14.00 po uprzednim umówieniu mailowym na MC Teams.

Link do zespołu

Konsultacje z Pełnomocnikiem ds. Praktyk kierunek Chemia

Konsultacje z Panią Prof. Kingą Suwińską w celu rozliczenia praktyk odbędą się:

31.08.2022 w godz. 10.30-11.30 lab. 218 bud. 24

09.09.2022 w godz. 12.30-13.30 lab. 218 bud. 24

 

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach