Archiwum

Przedmiot „Kultura i techniki studiowania” dla studentów I roku studiów

Szanowni Państwo,

w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 12:00 rusza rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania", który jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.

Studenci studiów niestacjonarnychw całości realizować będą na platformie Moodle w trybie asynchronicznym tzn. nie będzie zajęć kontaktowych z tego przedmiotu, jedynie zadania na platformie do wykonania (studenci na przedmiot zostaną zapisani automatycznie).

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Schinzel, doktor honoris causa UKSW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 sierpnia 2021 r. w wieku 84 lat zmarł Profesor dr hab. Andrzej Schinzel, doktor honoris causa UKSW, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków, członek rzeczywisty PAN.
 

Ważność legitymacji

Szanowni Państwo,

w związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021r. informujemy, że legitymacje studenckie pozostaną ważne bez konieczności przedłużenia ich w dziekanacie do 14.10.2021r.

Po tym terminie nieprzedłużone legitymacje stracją ważność.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000146401.pdf

Dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni, uzyskał dofinansowanie na międzynarodowy projekt we współpracy z Instytutem "Jožef Stefan" ze Słowenii.

 

Projekt nosi tytuł „Stabilizacja w wysokich ciśnieniach oraz przejścia fazowe nieuchwytnych fluorków metali przejściowych”.Będzie realizowany w ramach konkursu OPUS LAP, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Prof. Dominik Kurzydłowski przeprowadzi eksperymenty z użyciem kowadeł diamentowych, które pozwolą na poddawanie próbek ekstremalnie wysokim ciśnieniom. W efekcie zbadane zostaną ich właściwości.  

Prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr Renaty Rybakiewicz-Sekita

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę tegorocznych laureatów konkursu o prestiżowe stypendia dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Spośród 1897 złożonych wniosków, w grupie 217 nagrodzonych naukowców z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki znalazła się Pani dr Renata Rybakiewicz-Sekita, reprezentująca nasz Wydział.

Serdecznie gratulujemy!

Terminy egzaminów licencjackich - informatyka

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, że egzaminy licencjackie na kierunku informatyka I stopnia odbędą się w dniach:

- 7 lipca od 9:00 (promotorzy: dr Kłopotek, dr Gąsior)

- 9 lipca od 9:00 (promotor: prof. Kurkowski)

 

Święto UKSW

28. maja obchodziliśmy Święto UKSW
 
Głównym punktem obchodów była uroczysta sesja Senatu Uczelni z wręczeniem nagród naukowych i państwowych oraz wykładem pt. "Stefan Kardynał Wyszyński – święty czy prorok?" 
 
Posiedzenie Senatu rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego i powitaniem Księdza Rektora, następnie słowo do zgromadzonych skierował online kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW.
 

Termin składania wniosków o akademik na rok 2021/2022 - aktualizacja

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r. – zał. nr 20

Studenci I roku oraz doktoranci I roku: od 1 września do 12 września 2021r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2021r. – zał. nr 20
Drodzy Studenci,

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach