Komunikaty

Topologiczna klasyfikacja biomolekuł opublikowana w Nature Scientific Reports

Topologiczna klasyfikacja biomolekuł opublikowana w Nature Scientific Reports


03 grudnia 2018 roku w Nature opublikowana został‚a praca dr Sebastiana Zająca.
Publikacja ta przygotowana został‚a we współ‚pracy z dr hab Piotrem i Joanną… Sułkowskimi (UW), 
Pawłem Dąbrowskim-Tumańskim (UW) oraz C. Geary E. S. Andersenem reprezentują…cych Interdyscyplinarne Centrum Naukowe

Seminarium

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW zapraszam na seminarium, które odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godzinie 12.00 w sali 205 b.21.

Tematem pierwszego spotkania będzie prezentacja nt: New advances in theory of evolution variational inequalities and their applied references. (szczegóły)

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)

Doktoranci z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w ramach przedmiotu „Multimedialne metody prezentacji wyników badań” wzięli udział w warsztatach wizualizacyjnych ICM UW. szczegóły

Wyróżnienie w Konkursie Project Master

Uprzejmie informujemy, że praca magisterska naszego studenta Waldemara Sobieckiego

pt. "System e-learningowy wykorzystujący metodykę SCRUM w procesie zarządzania projektami informatycznymi" została wyróżniona w konkursie Project Master w kategorii prac magisterskich. 

Promotorem pracy jest Pani dr Anna Kurzydłowska.

Serdecznie gratulujemy.

Podpisywanie umów

Studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia zapraszamy do dziekanatu w celu podpisania umów o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych. Umowy należy podpisać do 31.10.2018, brak podpisu będzie skutkował skreśleniem z listy studentów w pierwszych dniach listopada 2018 roku.

Opiekunowie I roku studiów

studia stacjonarne  I roku  I stopnia  kierunek informatyka - dr P. Tkacz

studia stacjonarne  I roku  I stopnia matematyka  - dr P. Szewczak

studia stacjonarne  I roku  I stopnia chemia -  dr K. Nawara

studia stacjonarne  I roku  I stopnia fizyka - dr L.Waśko

studia niestacjonarne  I roku I stopnia - prof. M. Grochowski

Godziny dziekańskie

Dziekan WMP.SNŚ ogłasza godziny dziekańskie na wtorek 09.10.2018 roku od 15:00 do 16:30.

Zajęcia z dr A. Hebą w ramach projektu PO WER 3.5 "Uniwersytet 2.0.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach projektu PO WER 3.5 "Uniwersytet 2.0.z  dr A. Hebą: Przegląd narzędzie ICT i e-lerningu w nauczaniu przedmiotów z matematyki, Metodyka tworzenia multimedialnych treści e -lerningowych z matematyki w semestrze zimowym nie odbędą się.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach