Komunikaty

STYPENDIUM MINISTRA

Szanowni Studenci - macie możliwośc ubiegania się o STYPENDIUM MINISTRA.

Więcej informacji pod linkiem https://cws.uksw.edu.pl/?p=846

Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

 

Do 13.03.2022 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na realizację części studiów za granicą w programie Erasmus+  roku akademickiego 2022/23. Rekrutacja jest 3-etapowa

I etap rekrutacji:

do 13 marca 2022 składanie przez studentów wniosków

II etap rekrutacji:

15-18 marca 2022 egzaminy językowe

II etap rekrutacji:

21-25 marca 2022 r. – posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 28 marca 2022 r.

 

Nowe zajęcia ogólnouczelniane - kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie (3 - 4 pkt ECTS)

Biuro Karier UKSW zaprasza na bezpłatne warsztaty ogólnouczelniane połączone z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line).

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych:

Zmiana formy zajęć na zdalną 21-23 stycznia

Szanowni Państwo,

decyzją Pani Rektor Anny Fidelu zajęcia w dniach: 21.01, 22.01 i 23.01 odbędą się całkowicie w trybie zdalnym.

 

Sklep internetowy z ubezpieczeniami

Szanowni Państwo,

podjęcie współpracy z brokerem ubezpieczeniowym zaowocowało powstaniem dedykowanego studentom UKSW sklepu internetowego z ubezpieczeniami, zapraszamy do zapoznania się: www.uksw.tca-broker.pl.

 

Mistrzowie dydaktyki - rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,
 
od kilku lat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego realizuje projekt "Mistrzowie dydaktyki". Dotychczas w zajęciach w formule tutoringu wzięło udział kilkudziesięciu studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na różnych poziomach kształcenia, wyłonionych przez nauczycieli akademickich uczestniczących w projekcie.
Zapraszamy zdolnych i wyróżniających się studentów! Uczestnicy zostaną wyłonieni do projektu na podstawie listy rankingowej.
 
Założenia projektu:

Informacja dotycząca zajęć - semestr letni 2020/21

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 14/2021

od 19.04. 2021 r. wracamy do zajęć stacjonarnych z laboratoriów dla kierunku chemia i fizyka.

O szczegółach będą Państwo informowani na bieżąco przez prowadzących poszczególne pracownie.

 

 

 

Dokumenty uczestnika przedmiotów z projektu POWER

Każdy student zapisany w roku akademickim 2021/22 na co najmniej jeden z wymienionych niżej przedmiotów:

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach