Komunikaty

Dostęp do e-szkoleń

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 20 kwietnia 2020 roku można bezpłatnie korzystać z dodatkowej platformy szkoleniowej i zamieszczonych na niej e-szkoleń.

Konsultacje dla studentów

Szanowni Państwo,

poniżej link z informacją o konsultacjach zdalnych pracowników Wydziału.

konsultacje w formie zdalnej dla studentów Wydziału WMP.SNŚ

Logowanie

Szanowni Studenci,
poniżej instrukcja logowania na platformę moodle:

1. https://login.uksw.edu.pl/cas/login
2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle
3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS
4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji
(uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)
5. na pierwszej stronie powinien być widoczny Kurs obsługi platformy
Moodle

PRACA DZIEKANATU

Szanowni Studenci,

w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail: matematyka@uksw.edu.pl

Odwołanie zajęć

Szanowni Państwo,

zgodnie § 3 Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1. Odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych i kursów i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do 
udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, a w 
szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle.

Webinaria SAS

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbliżających się webinariach SAS, które stanowić będą wprowadzenie do narzędzi SAS Viya:

E-obiegówki

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych,

Zgodnie z Regulaminem studiów UKSW potwierdzeniem rozliczenia studenta z obowiązków wobec Uniwersytetu jest zatwierdzona karta obiegowa.
Od roku akademickiego 2019/2020 Uczelnia wprowadziła moduł obiegówki w USOS Web  tzw. e-obiegówka, aby uruchomić proces obiegówki należy złożyć zgłoszenie
na adres matematyka+obiegowka@uksw.edu.pl, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.

Zajęcia z dr A. Hebą w ramach projektu PO WER 3.5 "Uniwersytet 2.0.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w ramach projektu PO WER 3.5 "Uniwersytet 2.0.z  dr A. Hebą: Przegląd narzędzie ICT i e-lerningu w nauczaniu przedmiotów z matematyki, Metodyka tworzenia multimedialnych treści e -lerningowych z matematyki w semestrze zimowym nie odbędą się.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach