Komunikaty

Tragiczna śmierć studenta

Szanowni Państwo,

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 13  stycznia 2020 r. zginął tragicznie
Karol Rutkowski, nasz student pierwszego roku informatyki.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

O terminie i miejscu pogrzebu poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Dziekan, Pracownicy, Współpracownicy i Studenci Wydziału

Seminarium

Uprzejmie informuję, że we wtorek 14. I. 2020 o godz. 15.30 w sali 309 w budynku 23 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan i dr inż. Elżbieta Drzymała z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wygłoszą referat pt. "Czy można wyprodukować idealną
nanocząstkę?".

Streszczenie wystąpienia:

"Magdalena Parlinska-Wojtan, Grzegorz Gruzeł, Elżbieta Drzymała, Joanna Depciuch, Alexey Maximenko, Czy można wyprodukować idealną nanocząstkę?

Godziny rektorskie

Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w związku z obchodami Opłatka Uniwersyteckiego, w dniu 19 grudnia 2019 r. od godziny 12:30 do godziny 15:00 obowiązują godziny rektorskie. 

Zajęcia w dniu 10/12/2019 (wtorek) odbywają się wg planu poniedziałkowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2019 Rektora UKSW:
1) 10.12.2019 (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu poniedziałkowego;
2) 29.01.2020 (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu poniedziałkowego;
3) 30.01.2020 (czwartek zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu poniedziałkowego.

dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW w składzie PKA

Uprzejmie informujemy, że dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW, Dyrektor Instytutu Matematyki
został ponownie wybrany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy.

 

Program MOST

Informujemy, że rekrutacja na program MOST trwa do 30/11/2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu.

E-obiegówki

Szanowni Studenci, Słuchacze studiów podyplomowych,

Zgodnie z Regulaminem studiów UKSW potwierdzeniem rozliczenia studenta z obowiązków wobec Uniwersytetu jest zatwierdzona karta obiegowa.
Od roku akademickiego 2019/2020 Uczelnia wprowadziła moduł obiegówki w USOS Web  tzw. e-obiegówka, aby uruchomić proces obiegówki należy złożyć zgłoszenie
na adres matematyka+obiegowka@uksw.edu.pl, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.

Rejestracja na studiach dziennych

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się w sobotę 28/09/2019 o godzinie 20:00 i potrwa do 13/10/2019 do godziny 23:59.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami do rejestracji.

Egzaminy komisyjne - terminy i godziny

Egzamin komisyjny z przedmiotu Programowanie obiektowe w C++ odbędzie się 07/10/2019r o godzinie 13:15 w s.231, b.21.

Egzaminy komisyjne z przedmiotów: Algorytmy i struktury danych, Matematyka dyskretna, Analiza matematyczna II, Przetwarzanie obrazów odbędą się 08/10/2019r o godzinie 13:15 w s.314, b.21.

 

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach