Komunikaty

Oferta przedmiotów w ramach projektu PO WER 3.5 "Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie"

W ramach projektu PO WER 3.5 "Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie" Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w roku akademickim 2018/19 oferuje 8 przedmiotów.

Semestr zimowy

  1. Consulting statystyczno-aktuarialny.
  2. Digitalizacja z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji  dziedzictwa kulturowego.
  3. Introduction to C* algebras.
  4. Techniki multimedialne w fotografii i filmie.
  5. Współczesne zastosowania mechaniki kwantowej.

Semestr letni

Pracownia chemiczna i fizyczna (II rok Chemii i Fizyki)

Pierwsze zajęcia z PRACOWNI CHEMICZNEJ oraz FIZYCZNEJ odbędą się 
WSPÓLNIE DLA STUDENTÓW CHEMII i FIZYKI w dniu 03.10.2018 r. w sali C019 
CLNP bud. 24 UKSW w godz. 10:00-12:00 i będą dotyczyć bezpieczeństwa 
pracy w laboratorium oraz teorii niepewności pomiarowych. 
Obecność obowiązkowa.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA. SEMESTR ZIMOWY 2018/19

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2018/19 rozpocznie sie w niedzielę 30.09 o godz. 7.00 i potrwa do 15.10.2018 do godziny 23.00

Prosimy o zapoznanie się z uwagami do rejestracji.

Stypendium studenckie, projekt OPUS NCN

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poszukuje dwóch studentów do pracy w projekcie OPUS „Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe pod wysokimi ciśnieniami” realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki
 
Wymagania:
• ukończone studia I-go stopnia (lub 3 lata jednolitych studiów magisterskich) na kierunku chemia lub na kierunkach pokrewnych (nauki o materiałach, fizyka)
• zaradność oraz motywacja do pracy naukowej 

Stypendium Ministra dla studentów i doktorantów

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o Stypendium Ministra dla studentów i doktorantów dostępne są na stronie:
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
Wnioski złożone przez studentów i doktorantów muszą zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału i przekazane do dnia 10 października 2018 r. do sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Publikacja

Ukazała się publikacja pani Beaty Kucharuk i prof. Wiesława Macka związana z interpretacją danych eksperymentalnych uzyskanych przez NASA w ramach misji kosmicznej THEMIS w renomowanym czasopiśmie Astrophysical Journal Letters.

Czytaj wiecej na temat tej publikacji.
 

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

Ponadto istnieje możliwość profesjonalnego doradztwa zawodowego i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.

Rekrutacja uzupełniająca na program Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na program Erasmus+ na rok 2017-2018. Oferty można przeglądać z poziomu USOSweb.

Informacji udzielają Dział Współpracy Międzynarodowej (bud. 23/pok. 113) i koordynator dr Paweł Łubniewski (p.lubniewski@uksw.edu.pl).

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach