Praca dyplomowa

Podstawowe zasady dotyczące prac i egzaminów dyplomowych określone są w rozdziałach IX i X (§ 41-51) Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Załącznik do Uchwały Nr 38/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.)

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

PRACE DYPLOMOWE W LaTeX

ZASADY SKŁADANIA PRAC I WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - STUDIA LICENCJACKIE

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - STUDIA MAGISTERSKIE

PROCEDURA PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

ZAGADNIENIA NA EGZAMINY DYPLOMOWE

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH

WRZEŚNIOWE TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH

Karta obiegowa

Dostarczenie wypełnionej karty obiegowej do dziekanatu jest konieczne do przystąpienia do egzaminu (karta musi być złożona przed egzaminem)! Kartę drukuje pracownik dziekanatu.

Na Karcie obiegowej student zbiera pieczątki potwierdzające uregulowanie spraw z poszczególnymi jednostkami UKSW. Wydział  MP.SNŚ nie posiada obecnie Biblioteki Wydziałowej i w tym miejscu pieczątkę uzupełniają przedstawiciele dziekanatu. 

-  Biblioteka Główna UKSW - sala 309, ul. Dewajtis 5 od pon. do pt.  8.00-18.00 (pieczątka z Biblioteki jest potrzebna w celu rozliczenia z Kwesturą),

-  Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności) - pok. 69, ul. Dewajtis 5, I pietro Stary Gmach, od pon. do pt.  8.00-15.30,

-  Biuro Karier - pon. -  pok. 311, bud. 21, ul.Wóycickiego 1/3, pon. - pt. 10:00-13:00,

-  Dział Pomocy Materialnej - pok. 003 bud. 23, ul.Wóycickiego 1/3: wt - śr w godz. 10:00-14:00, czw - pt w godz. 11:00-15:00,

-  Dziekanat - pieczątka będzie wstawiana przez dziekanat po oddaniu przez Państwa legitymacji studenckiej.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach