Praca dyplomowa

ZASADY SKŁADANIA PRAC I WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

TERMINY EGZAMINÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

PRACE DYPLOMOWE W LaTeX

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - STUDIA I STOPNIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - STUDIA II STOPNIA

PROCEDURA PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK ANTYPLAGIATOWY

ZAGADNIENIA NA EGZAMINY DYPLOMOWE

INSTRUKCJA jak dołączyć do egzaminu zdalnego w MS Teams. https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/ms-teams

Karta obiegowa: e-obiegówka

Zgodnie z Regulaminem studiów UKSW potwierdzeniem rozliczenia studenta z obowiązków wobec Uniwersytetu jest zatwierdzona karta obiegowa.
Od roku akademickiego 2019/2020 Uczelnia wprowadziła moduł obiegówki w USOS Web  tzw. e-obiegówka, aby uruchomić proces obiegówki należy złożyć zgłoszenie
na adreswmp+obiegowka@uksw.edu.pl, a następnie postępować zgodnie z instrukcją.
 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach