Doktoranckie

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe należy składać w terminie od dnia 1 października do 31 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o Stypendium Ministra dla doktorantów dostępne są na stronie:
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
Wnioski złożone doktorantów muszą zostać zaopiniowane przez Radę Wydziału i przekazane do dnia 10 października 2018 r. do sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 15 października2018r

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Zarządzenie 66/2017 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/3684) - stypendium doktoranckie

Starsze:

Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzenie 25/2015 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW
 

STYPENDIA PROJAKOŚCIWE


Zarządzenie 67/2017 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/3685) - stypendium projakościowe

Starsze:

Zarządzenie 26/2015 w sprawie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom UKSW

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UKSW

Zasady przyznawania zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na WMP.SNŚ UKSW
 


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach