Działalność naukowa

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze Fizyki:

  • Fizyka ciała stałego
  • Teoria i optyka
  • Fizyka teoretyczna
  • Astrofizyka
  • Fizyka nadprzewodników
  • Fizyka fazy skondesowanej
  • Model Standardowy i Kwantowe Teorie Pola
  • Metody Machine Learning w Fizyce
  • Wykorzystanie Teorii Kategorii w Fizyce
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach