Tematy prac dyplomowych

Tematy prac proponowanych w roku akademickim 2017/18

Prace licencjackie
PROWADZĄCY TEMAT
dr hab. Iaroslav Shopa, prof. UKSW

1. Detekcja małych natężeń światła

2. Zjawiska elektrooptyczne w kryształach

dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek

1. Kwantowe przejścia fazowe i zjawiska krytyczne

2. Topologiczne zjawiska krytyczne

dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW

1. Fraktale w przyrodzie

2. Wymiar fraktalny

3. Uniwersalność Feignebauma

dr Sebastian Zając

1. Algebraiczne ujęcie mechaniki kwantowej

2. Geometria i topologia czasoprzestrzeni

 

 

 

Prace Magisterskie
PROWADZĄCY TEMAT
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. UKSW

1. Badanie przejść metal izolator w mieszanych kryształach półprzewodnikowych (Cd_1-xZn_x)3As2.

2. Wytwarzanie nanostruktur półprzewodnikowych grupy II-VI metodą litografii elektronowej.

dr hab. Iaroslav Shopa, prof. UKSW 1. Dynamiczne rozpraszanie światła nanocząstkami zdyspergowanymi w cieczy
dr Sebastian Zając

1. Teoria kategorii w mechanice kwantowej.

2. Modele macierzy losowych jako 0-dim kwantowe teorie pola.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach