Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej w wersji papierowej w trzech jednakowych egzemplarzach - drukowane dwustronnie w miekkiej oprawie (jedna do teczki osobowej studenta oraz po jednym dla promotora i recenzenta) wraz z wypełnionymi przez studenta i promotora oświadczeniami (oświadczenie 1, oświadczenie 2) oraz wersji elektronicznej (opisana płyta CD w papierowej kopercie) a także do jej zarchiwizowania w elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych, które mieści się pod adresem http://apd.usos.uksw.edu.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • 4 zdjęcia do dyplomu formatu 45x65 (podpisane),
  • podpisana "Prośba o wydruk suplementu do dyplomu w j. angielskim" (DLA STUDENTA ›› Moje podania),
  • karta obiegowa studenta.

Absolwent, po zaliczonym egzaminie dyplomowym, wnosi opłatę za wydanie dyplomu w terminie wskazanym na koncie w USP USOS.

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Uczelnia może wydać odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na jeden z języków europejskich (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański). Wniosek wraz ze zdjęciem w formacie 45x65 mm oraz potwierdzeniem opłaty za odpis dyplomu (40 pln) absolwent składa w dziekanacie w terminie do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.
  • Istnieje możliwość umieszczenia w suplemencie informacji o umiejetnościach, kwalifikacjach i doświadczeniach studenta zdobytych w Uczelni lub pozą Uczelnią. Należy w tym wypadku złożyć po zakończeniu studiów życiorys zawodowy (załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora 42/2013).

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć legitymację studencką.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach