Rada Wydziału

Terminy Rady Wydziału w roku akademickim 2022/23

semestr zimowy: 04.10.2022, 8.11.2022, 29.11.2022, 20.12.2022, 31.01.2023 r.

semestr letni: 28.02.2023, 28.03.2023, 09.05.2023, 30.05.2023, 04.07.2023, 03.10.2023 r.

SKŁAD RADY WYDZIAŁU NA KADENCJĘ 2020-2024

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

dr hab. Wojciech Chojnacki, prof. uczelni
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni
dr hab. Magdalena Ceborska, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Duda, prof. uczelni
dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni
dr hab. Frederic Guinand, prof. uczelni
dr hab. Marek Grochowski, prof. uczelni
dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni
dr hab. Wiesław Kubiś, prof. uczelni
prof. dr hab. Władysław Kulpa
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. uczelni
dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni
prof. dr hab. Włodzimierz Kutner
prof. dr hab. Janusz Lipkowski
prof. dr hab. Wiesław Macek
dr hab. Sławomir Michalik, prof. uczelni
dr hab.Krzysztof Nawara, prof. uczelni
dr hab. Tomasz Radożycki, prof. uczelni
prof. dr hab. Joanna Sadlej
prof. dr hab. Franciszek Seredyński
dr hab. Iaroslav Shopa prof. uczelni
dr hab. Janusz Stafiej, prof. uczelni
prof. dr hab. Kinga Suwińska
prof. dr hab. Oleg Tikhonenko
dr hab. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni
dr hab. Marian Turzański, prof. uczelni
prof. dr hab. Jacek Waluk
dr hab. Tomasz Weiss, prof. uczelni
dr hab. Marek Wolf, prof. uczelni
dr hab. Rafał Zapłata, prof. uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr Dorota Dąbrowska
dr Maria Gokieli
dr Joanna Kandzia
dr Robert Kłopotek
dr Jarosław Kowalski
dr Tomasz Kulpa
dr Arkadiusz Listkowski
ks. dr inż. Marek Muzyk
dr Monika Radlik
mgr Krzysztof Rutkowski
dr Renata Rybakiewicz Sekita
dr Piotr Szewczak
dr Lidia Anna Waśko

Przedstawiciele studentów
Julia Bielińska
Iga Dudzińska
Jakub Koterba
 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Ewa Maliniak

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach