Rada Wydziału

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

dr hab. Wojciech Chojnacki, prof. UKSW
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW                          
dr hab. Andrzej Duda, prof. UKSW           
dr hab. Iwona Flis – Kabulska, prof. UKSW                        
prof. wiz. dr hab. Frederic Guinand,   
dr hab. Marek Grochowski, prof. UKSW                           
dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW           
prof. dr hab. Zbigniew Karpiński               
dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW           
prof. dr hab. Wiesław Kubiś         
prof. dr hab. Władysław Kulpa               
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW    
dr hab. Dominik Kurzydłowski         
prof. dr hab. Włodzimierz Kutner               
prof. dr hab. Janusz Lipkowski               
dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UKSW       
prof. dr hab. Wiesław Macek               
dr hab. Sławomir Michalik, prof. UKSW                       
prof. dr hab. Wojciech Mokrzycki
prof. dr hab. Wiesław Nowiński              
prof. dr hab. Joanna Sadlej                   
prof. dr hab. Franciszek Seredyński           
dr hab. Iaroslav Shopa, prof. UKSW           
dr hab. Janusz Stafiej, prof. UKSW            
prof. dr hab. Lesław Socha                   
prof. dr hab. Kinga Suwińska 
dr hab. Tomasz Radożycki, prof. UKSW             
prof. dr hab. Oleg Tikhonenko                
dr hab. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW        
dr hab. Marian Turzański, prof. UKSW             
prof. dr hab. Jacek Waluk                   
dr hab. Tomasz Weiss, prof. UKSW           
dr hab. Aleksander Wittlin, prof. UKSW           
prof. dr hab. Bogdan Węglorz                             
dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW
dr hab. Rafał Zapłata, prof.UKSW              

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Jakub Gąsior                       
dr Joanna Kandzia                       
dr Tomasz Kulpa                                       
dr Arkadiusz Listkowski
dr Paweł Łubniewski              
dr Artur Mikitiuk
ks. dr inż. Marek Muzyk
dr Renata Rybakiewicz                      
mgr Ewelina Seroka                              
dr Piotr Śliwka                      
dr Przemysław Tkacz
dr Lidia Anna Waśko
dr Sebastian Zając
 

Przedstawiciele doktorantów

mgr Beata Kucharuk     

                                          
Przedstawiciele studentów

Marcin Kruczek
Aleksandar Bąk
Marcin Chmielewski
Katarzyna Klepacka
Iza Kobus
Karol Łudkowski
Maria Narojczyk
Oliwia Rudnicka
Patryk Turek
Michał Witkowski
Wiktoria Zacheja

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi    

mgr Anna Kabulska
Ewa Król
mgr Ewa Maliniak                      

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach