Rada Wydziału

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

dr hab. Kazimierz Alster, prof. UKSW 

dr hab. Wojciech Chojnacki, prof. UKSW  

dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW                           

dr hab. Andrzej Duda, prof. UKSW            

dr hab. Iwona Flis – Kabulska, prof. UKSW                         

prof. wiz. dr hab. Frederic Guinand,    

dr hab. Marek Grochowski, prof. UKSW                            

dr hab. Agata Kamińska, prof. UKSW            

prof. dr hab. Zbigniew Karpiński                

dr hab. Marek Kowalski, prof. UKSW            

dr hab. Wiesław Kubiś, prof. UKSW            

prof. dr hab. Władysław Kulpa                

dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW     

dr hab. Dominik Kurzydłowski          

prof. dr hab. Włodzimierz Kutner                

prof. dr hab. Janusz Lipkowski                

dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UKSW        

prof. dr hab. Wiesław Macek                

dr hab. Sławomir Michalik, prof. UKSW                        

prof. dr hab. Wojciech Mokrzycki

prof. dr hab. Wiesław Nowiński               

prof. dr hab. Joanna Sadlej                    

prof. dr hab. Franciszek Seredyński            

dr hab. Iaroslav Shopa, prof. UKSW            

dr hab. Janusz Stafiej, prof. UKSW             

prof. dr hab. Lesław Socha                    

prof. dr hab. Kinga Suwińska  

prof. wiz. dr hab. Andrzej Szymański

dr hab. Tomasz Radożycki, prof. UKSW              

prof. dr hab. Oleg Tikhonenko                 

dr hab. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW         

dr hab. Marian Turzański, prof. UKSW              

prof. dr hab. Jacek Waluk                    

dr hab. Tomasz Weiss, prof. UKSW            

dr hab. Aleksander Wittlin, prof. UKSW            

prof. dr hab. Bogdan Węglorz                              

dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW                      

     

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Jakub Gąsior                        

dr Joanna Kandzia                        

dr Tomasz Kulpa                                        

dr Arkadiusz Listkowski

dr Paweł Łubniewski               

dr Artur Mikitiuk

dr Renata Rybakiewicz                       

mgr Ewelina Seroka                               

dr Piotr Śliwka                       

dr Pzemysław Tkacz

dr Lidia Anna Waśko

dr Sebastian Zając
 

Przedstawiciele doktorantów

mgr Beata Kucharuk                                                


Przedstawiciele studentów

(lista osób wkrótce bedzie zaktualizowana)

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi    

mgr Anna Kabulska                    

Ewa Król                            

mgr Ewa Maliniak                      

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach