Dokumenty do pobrania

 

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

 

DELEGACJE

Polecenie wyjazdu służbowego (przykład wypełnienia: strona 1, strona 2)

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę (przykład wypełnienia)

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Ewidencja przebiegu pojazdu (przykład wypełnienia)

Wniosek o potwierdzenie dostępności środków

 

BADANIA I KONFERENCJE

Wniosek na utrzymanie potencjału badawczego (Zał. 1 do Zarz. 12/2015)

Wniosek o przyznanie dofinansowania na współpracę naukową z zagranicą w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (Zał. 2 do Zarz. 12/2015)

Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego/dotacji dla młodych naukowców (Zał. 3 do Zarz. 12/2015)

Wniosek o dofinansowanie publikacji naukowej w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego/dotacji dla młodych naukowców (Zał. 4 do Zarz. 12/2015)

Wniosek o przyznanie dofinansowania na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Zał. 5 do Zarz. 12/2015)

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Wniosek o zastosowanie stawki 50% kosztów uzyskania przychodów (Zał. 1 do zarz. 72/2010)

Oświadczenie o wykonanych pracach, do których miała zastosowanie stawka 50% kosztów uzyskania przychodów (Zał. 2 do zarz. 72/2010)

Kartoteka pracy twórczej (Zał. 4 do zarz. 4/2010)

 

INNE

Protokół hospitacji zajęć

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach