Doktoraty

 

dr Maria Suwińska

Tytuł pracy doktorskiej:"Rozwiązania formalne i analityczne równań moment-różniczkowych cząstkowych

Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recencje
19.06.2018 10.05.2022 10.05.2022 dr hab. Sławomir Michalik, prof. uczelni

prof. dr. hab. Krzysztof Chełmiński Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Agnieszka Kałamajska Uniwersytet Warszawski

dr Maria Piekarska

Tytuł pracy doktorskiej: "METODY KOMBINATORYCZNE W TEORII PUNKTÓW STAŁYCH"

Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recencje

 

19.06.2018

 

10.05.2022

 

10.05.2022

Promotor:
dr hab. Marian Turzański prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Przemysław Tkacz

dr hab. Andrzej Kucharski
Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Szymański Uniweristy of Pensylwania

 

dr Hubert Grzebuła

Tytuł pracy doktorskiej: "Funkcje poliharmoniczne na euklidesowych kulach obróconych"

Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recencje
14.09.2017 24.06.2021 24.06.2021 dr hab. Sławomir Michalik, prof. uczelni

dr hab. Tomasz Adamowicz, prof. IMPAN

dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK

dr Piotr Szewczak

Tytuł pracy doktorskiej: "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich"

Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor  Recenzenci i recenzje
 16.04.2013 15.12.2015 15.12.2015   dr hab. Kazimierz Alster prof. dr hab. Wotold Marciszewski, UW
        dr hab. Marian Turzański, prof UKSW

mgr Ewelina Seroka
Tytuł pracy doktorskiej: "Stabilność i stabilizowalność stochastycznych układów hybrydowych"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 31.01.2012      prof. dr hab. Lesław Socha, UKSW prof. dr hab. Jacek Jakubowski, UW
        prof. dr hab. Jerzy Zabczyk, IM PAN

dr Krzysztof Marek Pawłowski
Tytuł pracy doktorskiej: "Dekoherencja w kondensacie Bosego - Einsteina"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 25.01.2011  31.01.2012  31.01.2012  prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, UKSW  dr hab. Mirosław Brewczyk, UwB
        prof. dr hab. Jan Mostowski, UKSW

dr Katarzyna Ewa Małek
Tytył pracy doktorskiej: "Badanie własności fotometrycznych i zmienności obiektów astrofizycznych"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci
 25.01.2011  27.09.2011  27.09.2011  dr hab. Lech Mankiewicz, CFT PAN  dr hab. Robert Kołos, UKSW
        dr hab. Maciej Konacki, UAM

dr Zofia Matusiewicz
Tytył pracy doktorskiej: "Układy równań typu sup-*"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 23.06.2009  07.09.2011  07.09.2011  dr hab. Józef Drewniak, UR dr hab. Maciej Wygralak, UAM
         dr hab. Michał Krynicki, UKSW
        dr hab. Hung Son Nguyen, UW

dr Przemysław Tkacz
Tytuł pracy doktorskiej: "Algorytmy szachowe i twierdzenie Poincare"
 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 18.09.2007  25.05.2010  25.05.2010  dr hab. Marian Turzański, UKSW  prof. dr hab. Władysław Kulpa, UKSW
        prof. dr hab. Adam Idzik, IPI PAN

dr Mirosław Hardej
Tytuł pracy doktorskiej: "Parametryczna dynamika poziomów energetycznych układów kwantowych"
 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 03.06.2008  22.12.2009  22.12.2009  prof. dr hab. Marek Kuś, UKSW  prof. dr hab. Jan Mostowski, UKSW
        prof. dr hab. Karol Życzkowski, UJ

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 17.10.2006  06.05.2008  06.05.2008  prof. dr hab. Jerzy Kijowski, UKSW  prof. dr hab. Marek Kuś, UKSW
        prof. dr hab. Henryk Toruńczyk, UW

dr Szymon Łęski
Tytuł pracy doktorskiej: "Nowe metody konstrukcji danych początkowych w ogólnej teorii względności oraz badanie ich ewolucji"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 22.12.2005  17.10.2006  17.10.2006  dr hab. Jacek Jezierski, Uniwersytet Warszawski  prof. dr hab. Jerzy Kijowski, UKSW
        prof. dr hab. Edward Malec, Instytut Fizyki, UJ

dr Łukasz Zawitkowski
Tytuł pracy doktorskiej: "Temperature effects in the Bose - Einstein condensate"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 22.12.2005  20.12.2006  20.12.2006  prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, UKSW  prof. dr hab. Jan Mostowski, UKSW
        dr hab. Marek Trippenbach, UW

dr Magdalena Nockowska
Tytuł pracy doktorskiej: "Układy nierówności wariacyjnych w modelowaniu zagadnień ekonomicznej równowagi"

 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 22.12.2005  19.09.2006  19.09.2006  dr hab. Zdzisław Naniewicz, prof. UKSW  prof. dr hab. Stanisław Migórski, Instytut Informatyki, UJ
        prof. dr hab. Dariusz Zagrodny, UKSW

dr Radosława Bach
Tytuł pracy doktorskiej: "Particle-Wave Duality in Atom Optics"
 Data wszczęcia Data zakończenia Data obrony Promotor Recenzenci i recenzje
 04.11.2004  14.04.2005  14.04.2005  prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, UKSW  prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki, UJ
        dr hab. Mariusz Gajda, UKSW

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach