Akty prawne dla pracowników

MONITOR UKSW (AKTY PRAWNE UNIWERSYTETU)

MONITOR WMP.SNŚ (AKTY PRAWNE WYDZIAŁU)

Statut UKSW

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Zarządzenie Nr 18/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2016/2017, zmienione Zarządzeniem 27/2016 z 22 czerwca 2016 oraz Zarządzeniem 46/2016 z 28 kwietnia 2016 - TEKST JEDNOLITY

Zarządzenie Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2015 z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2015/2016

PENSUM DYDAKTYCZNE

Uchwała Nr 46 /2015 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania zmieniona Uchwałą 125/2015 z dnia 17 września 2015 -TEKST JEDNOLITY.

Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek za prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych obowiązująca w roku akademickim 2016/2017.

Uchwała w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych obowiązująca w roku akademickim 2016/2017.

WYBRANE UCHWAŁY SENATU UKSW I RADY WYDZIAŁU

UCHWAŁA SENATU UKSW W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW UKSW

UCHWAŁA SENATU UKSW W SPRAWIE PENSUM DYDAKTYCZNEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I ZASAD JEGO ROZLICZANIA

UCHWAŁA RADY WMP.SNŚ W SPRAWIE LICZBY DOKTORANTÓW, KTÓRYMI MOŻE SIĘ OPIEKOWAĆ JEDEN PROFESOR

WYBRANE ZARZĄDZENIA REKTORA UKSW

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD ORGANIZOWANIA KONFERENCJI W UKSW

ZARZĄDZENIE REKTORA UKSW W SPRAWIE ZASAD WNIOSKOWANIA I ROZLICZANIA PROJEKTÓW BADAWCZYCH

WYBRANE DECYZJE REKTORA UKSW

DECYZJA REKTORA UKSW W SPRAWIE ZASAD UJEDNOLICENIA ADRESÓW KONT POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W UKSW

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach