Opłaty

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w roku akademickim 2022/23:

1 RATA:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 •  Matematyka studia II stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia Ii stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 • Gdy opłata za cały rok dokonana zostanie (wpływ na konto) przed dniem 10 października 2022r. wówczas -5% - 5700zł.

2 RATY (I rata płatna do dnia 10.10.2022 r.; II rata płatna do dnia 15.02.2023 r.):

 • Matematyka studia I stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Informatyka studia I stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Matematyka studia II stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;
 • Informatyka studia Ii stopnia – I rata 3.000,00 zł; II rata 3.000,00 zł;

4 RATY +5% - 6300 zł (I rata płatna do dnia 10.10.2022 r.; II rata płatna do dnia 30.11.2022 r.; III rata płatna do 15.02.2023; IV rata płatna do 15.04.2023):

 • Matematyka studia I stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Informatyka studia I stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Matematyka studia II stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł;
 • Informatyka studia Ii stopnia – I rata 1 575,00 zł; II rata 1 575,00 zł, III rata 1 575,00 zł, IV rata 1 575,00 zł.

Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023


Opłaty za studia obowiązujące od roku akademickiego 2020/21

Rada Wydziału Uchwałą 14/20 z 15.06.2020 roku  zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021 za:

 •  studia podyplomowe z Matematyki  - 4.000,00 zł za jeden rok (2 000,00 zł  za jeden semestr);
 •  studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne dla Nauczycieli” – 4.000,00 zł za jeden rok (2.000,00 zł za jeden semestr)
 • studia podyplomowe Statystyka Medyczna – 5.000,00 zł za jeden rok (2.500,00 zł za jeden semestr)

Zarządzenie Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Rada Wydziału Uchwałą 15/20 z 15.06.2020 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.
 •  Matematyka studia II stopnia – 9.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia Ii stopnia – 9.000,00 zł za rok.

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów


Opłaty za studia obowiązujące od roku akademickiego 2019/20

Rada Wydziału Uchwałą 12/19 z 19.03.2019 roku  zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2019/20120za:

 •  studia podyplomowe z Matematyki  - 4.000,00 zł za jeden rok (2 000,00 zł  za jeden semestr);
 •  studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne dla Nauczycieli” – 4.000,00 zł za jeden rok (2.000,00 zł za jeden semestr)
 • studia podyplomowe Statystyka Medyczna – 5.000,00 zł za jeden rok (2.500,00 zł za jeden semestr)

Rada Wydziału Uchwałą 14/19 z 19.03.2019 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.


  Opłaty za studia obowiązujące od roku akademickiego 2017/18

Rada Wydziału Uchwałą 18/17 z 16.05.2017 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 za :

 •  studia podyplomowe z Matematyki  - 3 200,00 zł za jeden rok (1 600,00 za jeden semestr);
 •  studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne dla Nauczycieli” - 3 200,00 zł za jeden rok (1 600,00 zł za jeden semestr)

Rada Wydziału Uchwałą 19/17 z 16.05.2017 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach:

 •  Matematyka studia I stopnia - 4 800,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia - 4 800,00 zł za rok.

Opłaty za studia obowiązujące od roku akademickiego 2018/19

Rada Wydziału Uchwałą 11/18 z 13.03.2018 roku oraz Uchwałą Nr 24/18 z 10.04.2018 r.  zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 za:

 •  studia podyplomowe z Matematyki  - 3.600,00 zł za jeden rok (1.800,00 zł  za jeden semestr);
 •  studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne dla Nauczycieli” – 3.600,00 zł za jeden rok (1.800,00 zł za jeden semestr)
 • studia podyplomowe Statystyka Medyczna – 5.000,00 zł za jeden rok (2.500,00 zł za jeden semestr)

Rada Wydziału Uchwałą 25/18 z 10.04.2018 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach:

 •  Matematyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia – 6.000,00 zł za rok.


  Opłaty za studia obowiązujące od roku akademickiego 2017/18

Rada Wydziału Uchwałą 18/17 z 16.05.2017 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 za :

 •  studia podyplomowe z Matematyki  - 3 200,00 zł za jeden rok (1 600,00 za jeden semestr);
 •  studia podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne dla Nauczycieli” - 3 200,00 zł za jeden rok (1 600,00 zł za jeden semestr)

Rada Wydziału Uchwałą 19/17 z 16.05.2017 roku zatwierdziła następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach:

 •  Matematyka studia I stopnia - 4 800,00 zł za rok;
 •  Informatyka studia I stopnia - 4 800,00 zł za rok.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach