Studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI


TRYB ZAOCZNY - rekrutacja od 2017 roku

Studia odbywają się w systemie zjazdów weekendowych (10 zjazdów w każdym z 6 semestrów).

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY aktualizacja 05.12.2017

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

PODZIAŁ NA GRUPY

PROGRAM STUDIÓW

DYŻURY DZIEKANATU: 13.01, 27.01, 17.02, 03.03, 17.03

DYŻURY PRODZIEKANA: 03.03, 17.03 (8:30-9:30), 12.05 w godz. 08:30-09:30.

W czasie dyżurów sobotnich nie są obsługiwani studenci studiów stacjonarnych.

Spotkanie orgazanicyjne dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 07.10.2017 o godz. 09:00 w sali A108.

TERMINY ZJAZDÓW

Semestr zimowy Semestr letni
październik 07-08, 21-22, 28-29 luty 24-25
listopad 04-05, 18-19 marzec 03-04, 17-18
grudzień 02-03, 16-17 kwiecień 07-08, 14-15, 21-22
styczeń 13-14, 20-21, 27-28 maj 12-13, 26-27
  czerwiec

02-03, 09-10

Dyżury Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Kulpy dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych zostały zaplanowane w soboty 7.10, 18.11, 16.12 i 27.01 w godz. 09:30-10:30.

Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do końca września 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Niezbędna jest rejestracja poprzez IRK. Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie WMP.SNŚ (bud. 21, pok. 113, kampus Młociny) od 25.07.2017 do 30.09.2017 w godzinach dyżuru Dziekanatu.

 1. Organizacja zajęć
  1. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 12 zjazdów w pierwszym semestrze, 10 zjazdów w kolejnych semestrach.
  2. Obecność na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
  3. Podziału na grupy dokonuje Dziekanat.
 2. Opłaty za studia
  1. Opłata za studia wynosi 4 800 zł za każdy rok i jest uiszczana jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach. W przypadku jednorazowej płatności w terminie do 10.10.2017 r. studentowi przysługuje 5% zniżka. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora nr 46/2017 z późn. zm.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.

TRYB EKSTERNISTYCZNY - rekrutacja do 2016 roku

 1. Organizacja zajęć
  1. Na studiach niestacjonarnych obowiązuje taki sam program studiów jak na studiach stacjonarnych.
  2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, razem ze studiami stacjonarnymi.
  3. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych. Student ma prawo wyboru dogodnej dla siebie grupy.
  4. Na I roku tworzone są grupy laboratoryjne dedykowane dla studentów niestacjonarnych. Zajęcia w tych grupach odbywają się w godzinach popołudniowych.
  5. Lektorat języka angielskiego prowadzony jest za pośrednictwem e-learningu.
  6. Zajęcia z wychowania fizycznego student może odbyć w formie wykładów prowadzonych w weekendy.
  7. Studenci mają prawo do konsultacji prowadzonych przez wykładowców co najmniej 2 razy w semestrze.
 2. Rejestracja na zajęcia
  1. Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem dziekanatu (możliwa forma e-mailowa). Rejestracja elektroniczna w systemie USOS obowiązuje wyłącznie na przedmioty ogólnouczelniane i zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Opłaty za studia
  1. Opłaty za studia pobierane są jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach