Studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI


DYŻURY DZIEKANATU: 
po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym lub telefonicznym

DYŻURY PRODZIEKANA
po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym lub telefonicznym

DYŻURY OPIEKUNA PRAKTYK NA KIERUNKU MATEMATYKA:
po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym lub telefonicznym

DYŻURY OPIEKUNA PRAKTYK NA KIERUNKU INFORMATYKA:
po wcześniejszym umówieniu się e-mailowym lub telefonicznym

 


 

2021/22

Szanowni Państwo,

w imieniu Władz Wydziału zapraszamy na Dzień Organizacyjny w dniu 2 październiak br. na godzinę 9.00 ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21, s. 108

Podczas  Dnia Organizacyjnego zaplanowano spotkanie z Władzami Wydziału, Samorządem Studentów oraz wydawanie legitymacji i oryginałów dokumentów.

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja na zajęcia dla II i III roku studiów informatyki i matematyki odbędzie się w dniach od 29.09.br. godz. 10.00 do 13.10. br. do 23.59

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2021/22 - aktualizacja 17.11.2021r

Informatyka i Matematyka - każdy rocznik w osobnym arkuszu

Plany oraz sale mogą ulec zmianie. Prosimy o zweryfikowanie planu przed zajęciami.

 

 

 

2020/21

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

 

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim rozpocznie się 12.02.2021r. o godzinie 19:00 i potrwa do 26.02.2021r. do godziny 23:59.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2020/21 - aktualizacja 18.05.2021 r.

Informatyka i Matematyka - każdy rocznik w osobnym arkuszu

Plany oraz sale mogą ulec zmianie. Prosimy o zweryfikowanie planu przed zajęciami.

 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 01.06.2021

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 16.07.2021

O terminy nie ujęte w harmonogramie należy indywidualnie dopytać prowadzących.

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2020/21 - aktualizacja 22.12.2020 r.

Informatyka i Matematyka - każdy rocznik w osobnym arkuszu

Plany oraz sale mogą ulec zmianie. Prosimy o zweryfikowanie planu przed zajęciami.

 

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 08.02.2021

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 24.02.2021

O terminy nie ujęte w harmonogramie należy indywidualnie dopytać prowadzących.

 

 

 

 


2019/20

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 12.06.2020

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ - aktualizacja 15.09.2020

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja 25.02.2020

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 31.01.2020

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2019/20 - aktualizacja 04.03.2020r.

I rok Informatyka i Matematyka

II rok Informatyka i Matematyka

III rok Informatyka i Matematyka

Plany oraz sale mogą ulec zmianie. Prosimy o zweryfikowanie planu przed zajęciami.

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/20

Uwaga: plany mogą ulec zmianie - atualizacja 20/11/2019r.

I rok Informatyka i Matematyka

II rok Informatyka

II rok Matematyka

III rok Informatyka i Matematyka

 

TEMATYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH 2019/20

III rok Informatyka i Matematyka

 


TRYB ZAOCZNY - rekrutacja od 2017 roku

PROGRAM STUDIÓW

Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do końca września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Niezbędna jest rejestracja poprzez IRK. Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie WMP.SNŚ (bud. 21, pok. 113, kampus Młociny) w godzinach dyżuru Dziekanatu.

 1. Organizacja zajęć
  1. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, po 10 zjazdów w semestrze,
  2. obecność na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa,
  3. podziału na grupy dokonuje Dziekanat.
 2. Opłaty za studia
  1. Opłata za studia wynosi 6 000 zł za każdy rok i jest uiszczana jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach. W przypadku jednorazowej płatności w terminie do 10.10.2018 r. studentowi przysługuje 5% zniżka. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora nr 29/2018.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.

TRYB EKSTERNISTYCZNY - rekrutacja do 2016 roku

 1. Organizacja zajęć
  1. Na studiach niestacjonarnych obowiązuje taki sam program studiów jak na studiach stacjonarnych.
  2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, razem ze studiami stacjonarnymi.
  3. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych. Student ma prawo wyboru dogodnej dla siebie grupy.
  4. Na I roku tworzone są grupy laboratoryjne dedykowane dla studentów niestacjonarnych. Zajęcia w tych grupach odbywają się w godzinach popołudniowych.
  5. Lektorat języka angielskiego prowadzony jest za pośrednictwem e-learningu.
  6. Zajęcia z wychowania fizycznego student może odbyć w formie wykładów prowadzonych w weekendy.
  7. Studenci mają prawo do konsultacji prowadzonych przez wykładowców co najmniej 2 razy w semestrze.
 2. Rejestracja na zajęcia
  1. Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem dziekanatu (możliwa forma e-mailowa). Rejestracja elektroniczna w systemie USOS obowiązuje wyłącznie na przedmioty ogólnouczelniane i zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Opłaty za studia
  1. Opłaty za studia pobierane są jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach