Studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI


TRYB ZAOCZNY - rekrutacja od 2017 roku

ROK AKADEMICKI 2018/19

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 27/06/2019r.

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ - aktualizacja: 23/08/2019r.

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINACYJNEJ

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENCKIE I ROK:

Informatyka: Architektura systemów komputerowych

Informatyka i Matematyka: Programowanie strukturalne w C

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 18/19 

Uwaga: plany mogą ulec zmianie - atualizacja 10/05/2019r.

I rok Informatyka i Matematyka

II rok Informatyka i Matematyka

PROGRAM STUDIÓW

DYŻURY DZIEKANATU: 11.05.; 25.05.; 01.06.; 15.06.2019 r. godz. 9:00-14:30

DYŻURY PRODZIEKANA:

W czasie dyżurów sobotnich nie są obsługiwani studenci studiów stacjonarnych.

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do końca września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Niezbędna jest rejestracja poprzez IRK. Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie WMP.SNŚ (bud. 21, pok. 113, kampus Młociny) w godzinach dyżuru Dziekanatu.

 1. Organizacja zajęć
  1. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, po 10 zjazdów w semestrze,
  2. obecność na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa,
  3. podziału na grupy dokonuje Dziekanat.
 2. Opłaty za studia
  1. Opłata za studia wynosi 6 000 zł za każdy rok i jest uiszczana jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach. W przypadku jednorazowej płatności w terminie do 10.10.2018 r. studentowi przysługuje 5% zniżka. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora nr 29/2018.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.

TRYB EKSTERNISTYCZNY - rekrutacja do 2016 roku

 1. Organizacja zajęć
  1. Na studiach niestacjonarnych obowiązuje taki sam program studiów jak na studiach stacjonarnych.
  2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, razem ze studiami stacjonarnymi.
  3. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych. Student ma prawo wyboru dogodnej dla siebie grupy.
  4. Na I roku tworzone są grupy laboratoryjne dedykowane dla studentów niestacjonarnych. Zajęcia w tych grupach odbywają się w godzinach popołudniowych.
  5. Lektorat języka angielskiego prowadzony jest za pośrednictwem e-learningu.
  6. Zajęcia z wychowania fizycznego student może odbyć w formie wykładów prowadzonych w weekendy.
  7. Studenci mają prawo do konsultacji prowadzonych przez wykładowców co najmniej 2 razy w semestrze.
 2. Rejestracja na zajęcia
  1. Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem dziekanatu (możliwa forma e-mailowa). Rejestracja elektroniczna w systemie USOS obowiązuje wyłącznie na przedmioty ogólnouczelniane i zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Opłaty za studia
  1. Opłaty za studia pobierane są jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach