Studia niestacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Z MATEMATYKI I INFORMATYKI


TRYB ZAOCZNY - rekrutacja od 2017 roku

ROK AKADEMICKI 2018/19

Uwaga 3 rok informatyki i matematyki zaocznej:

Szanowni Państwo,

18.10.2019 od godz. 20.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia dla 3 roku informatyki i matematyki zaocznej:

- kod WM-MA-Z-3L-19/20_Z   na seminarium licencjackie dla matematyki

- kod WM-I-Z-3L-19/20_Z    na seminarium licencjackie dla informatyki

- kod WM-I-Z-3L-PZ-19/20_Z na Projekt zespołowy (inf.) – rejestracja do 27.10.2019

Rejestracja na seminaria potrwa do 30.11.2019 - w tym czasie można się zarówno rejestrować jak i wyrejestrować z grupy. Po terminie 30.11.2019 nie będzie możliwa zmiana grupy
 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 27/06/2019r.

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ - aktualizacja: 23/08/2019r.

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ EGZAMINACYJNEJ

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ - aktualizacja: 17.01.2020

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENCKIE I ROK:

Podział na grupy ćwiczeniowe - informatyka i matematyka

Podział na grupy laboratoryjne - informatyka i matematyka

PODZIAŁ NA GRUPY STUDENCKIE II ROK:

Podział na grupy laboratoryjne - informatyka

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/20

Uwaga: plany mogą ulec zmianie - atualizacja 20/11/2019r.

I rok Informatyka i Matematyka

II rok Informatyka

II rok Matematyka

III rok Informatyka i Matematyka

 

TEMATYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH 2019/20

III rok Informatyka i Matematyka

 

PROGRAM STUDIÓW

DYŻURY DZIEKANATU: wszystkie soboty zjazdowe w godzinach 9:00-14:00

DYŻURY PRODZIEKANA: 05/10, 16/11, 14/12 2019r, w godzinach: 9:30-10:30

DYŻURY OPIEKUNA PRAKTYK NA KIERUNKU MATEMATYKA:
07/12 i 25/01, w godzinach 12:00-13:00 w sali 1226

DYŻURY OPIEKUNA PRAKTYK NA KIERUNKU INFORMATYKA:
23/11 i 25/01, w godzinach 11:00-12:00 w sali 1245

W czasie dyżurów sobotnich nie są obsługiwani studenci studiów stacjonarnych.

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do końca września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Niezbędna jest rejestracja poprzez IRK. Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie WMP.SNŚ (bud. 21, pok. 113, kampus Młociny) w godzinach dyżuru Dziekanatu.

 1. Organizacja zajęć
  1. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, po 10 zjazdów w semestrze,
  2. obecność na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa,
  3. podziału na grupy dokonuje Dziekanat.
 2. Opłaty za studia
  1. Opłata za studia wynosi 6 000 zł za każdy rok i jest uiszczana jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach. W przypadku jednorazowej płatności w terminie do 10.10.2018 r. studentowi przysługuje 5% zniżka. Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Rektora nr 29/2018.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.

TRYB EKSTERNISTYCZNY - rekrutacja do 2016 roku

 1. Organizacja zajęć
  1. Na studiach niestacjonarnych obowiązuje taki sam program studiów jak na studiach stacjonarnych.
  2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, razem ze studiami stacjonarnymi.
  3. Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych. Student ma prawo wyboru dogodnej dla siebie grupy.
  4. Na I roku tworzone są grupy laboratoryjne dedykowane dla studentów niestacjonarnych. Zajęcia w tych grupach odbywają się w godzinach popołudniowych.
  5. Lektorat języka angielskiego prowadzony jest za pośrednictwem e-learningu.
  6. Zajęcia z wychowania fizycznego student może odbyć w formie wykładów prowadzonych w weekendy.
  7. Studenci mają prawo do konsultacji prowadzonych przez wykładowców co najmniej 2 razy w semestrze.
 2. Rejestracja na zajęcia
  1. Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem dziekanatu (możliwa forma e-mailowa). Rejestracja elektroniczna w systemie USOS obowiązuje wyłącznie na przedmioty ogólnouczelniane i zajęcia wychowania fizycznego.
 3. Opłaty za studia
  1. Opłaty za studia pobierane są jednorazowo / w dwóch ratach / w czterech ratach.
  2. Rezygnacja ze studiów wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o  rezygnacji w dziekanacie. W takim przypadku opłaty za studia naliczane są proporcjonalnie do dnia jego złożenia.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach