Praktyki

21 lutego br., wszedł w życie Regulamin praktyk studenckich, wprowadzający nowe wzory dokumentów kierujących i rozliczających praktykę.

Pełna dokumentacja oraz zarządzenie z późń. zm.  znajduje się w Monitorze UKSW
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6404
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6433
https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6442

 

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu, studenci nie rejestrują się już przez stronę Biura Karier, Biuro nie rozlicza praktyk.

Student sam pobiera dokumenty i po ich uzupełnieniu przekazuje pełnomocnikowi celem uzyskania ich zatwierdzenia i zaparafowania (skierowanie w jednym egzemplarzu, porozumienie w 3 egzemplarzach)

Dokumenty:

-skierowanie

-porozumienie

- sprawozdanie z przebiegu praktyki (stronę 2 należy wydrukować tyle razy, ile potrzeba)

- karta praktykanta

kierunek chemia studia I stopnia

kierunek chemia studia II stopnia

kierunek informatyka studia I stopnia

kierunek informatyka studia II stopnia

kierunek fizyka studia I stopnia

kierunek fizyka studia II stopnia

kierunek matematyka studia I stopnia

kierunek matematyka studia II stopnia

praktyki pedagogiczne

zgodnie z § 6  cytowanego wyżej regulaminu student zobowiązany jest do wyboru miejsca praktyki w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. praktyk.

Pełnomocnicy Dziekana WMP.SNŚ do spraw praktyk, na kadencję 2020-2024

  • ds. kierunku chemia, Pani prof. dr hab. Kinga Suwińska
  • ds. kierunku fizyka, Pan dr  Michał Artymowski
  • ds. kierunku informatyka (stacjonarna i niestacjonarna), Pani  dr Dorota Dąbrowska
  • ds. kierunku matematyka (stacjonarna i niestacjonarna), Pan dr Maria Suwińska
  • ds. praktyk pedagogicznych i podyplomowych, Pani dr Joanna Kandzia
     
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach