Rekrutacja

Na Wydziale prowadzone są stacjonarne studia I i II stopnia na kierunkach
  • Matematyka,
  • Informatyka,
  • Fizyka,
  • Chemia.

Strona www rekrutacji: https://irk.uksw.edu.pl/

Informacje o trwajacej rekrutacji (rejestracja, opłaty, terminy).

Na kierunkach matematyka i informatyka prowadzimy studia niestacjonarne I stopnia.


W ofercie Wydziału znajdują się również studia podyplomowe: 

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się poprzez stronę internetową: www.podyplomowe.uksw.edu.pl. Obowiązują limity miejsc. W przypadku nie zgłosznia się wystarczającej liczby kandydatów studia moga nie zostać uruchomione.


Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW proszone są o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów, znajdującej się pod poniższym linkiem:
https://studiadoktoranckie.uksw.edu.pl
W Szkole Doktorskiej UKSW kształcenie będzie prowadzone w następujących dyscyplinach naukowych:
•    nauki teologiczne;
•    prawo kanoniczne;
•    psychologia;
•    literaturoznawstwo;
•    filozofia;
•    historia;
•    nauki fizyczne;
•    matematyka;
•    pedagogika.
W razie pytań dotyczących rekrutacji lub kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW prosimy kontaktować się z Panem Igorem Kilanowskim – Koordynatorem Szkoły Doktorskiej UKSW i.kilanowski@uksw.edu.pl lub szkoladoktorska@uksw.edu.pl.Więcej informacji o studiach doktoranckich znajdą Państwo w zakładce studia doktoranckie oraz na stronie dotyczącej rekrutacji: https://www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl/.


Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych prowadzi studia I stopnia:

  • Człowiek w cyberprzestrzeni

Więcej informacji na stronie Wydziału Prawa i Administracji.


Dziekanem Wydziału jest dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW.     

Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WMP.SNŚ jest Prodziekan ds. studenckich, dr Tomasz Kulpa.

Zastępcą przewodniczącego jest ks. dr Marek Muzyk


PROGRAMY STUDIÓW


WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI i STUDIÓW

Harmonogram rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2021/22

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się poprzez stronę internetową: www.podyplomowe.uksw.edu.pl.

Informacja o opłatach za studia niestacjonarne i podyplomowe prowadzone na WMP.SNŚ.

Zobacz informację na temat możliwości podjęcia studiów na zasadzie uznania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które kandydat nabył w dotychczasowym procesie uczenia sie pozaformalnego i nieformalnego.


UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach