GRADUACJA

Szanowni Absolwenci!

Mamy zaszczyt zaprosić Was na Graduację 2016, która odbędzie się 25 listopada.

PROGRAM:

17:00 - Msza Św. w Kaplicy św. Józefa Oblubieńca przy ul. Wóycickiego 1/3.

17:30 – absolwenci gromadzą się na parterze, przy Auli im Robeta Schumana, gdzie wkładają togi i birety

17:40- uformowanie orszaku, przejście do Auli Schumana.

PLAN UROCZYSTOŚCI NA AULI

  • Gaude Mater Polonia
  • przywitanie gości
  • słowo wstępne przez Dziekana WMP.SNŚ dr hab. Jerzego Cytowskiego, prof. UKSW
  • wystąpienie przedstawiciela absolwentów WMP.SNS UKSW
  • wygłoszenie ostatniego wykładu przez prof. dr hab. Zbigniewa Karpińskiego
  • uroczyste Ślubowanie Absolwentów (wg tekstu Roty z okresu 20-lecia międzywojennego)
  • wręczenie pamiątkowych dyplomów ukończenia studiów magisterskich i licencjackich przez Dziekana.

Koszt wzięcia udziału w uroczystości wynosi 20 złotych ( w cenę tę wliczona jest cena biretu).

Na część oficjalną zabierzcie ze sobą swoich najbliższych. Niech razem z Wami dzielą te niezapomniane chwile.

Zgłoszenia można wysyłać do 15.11.2016r. do godziny 10:00 na adres: wrs.wmp@uksw.edu.pl.

Wydziałowa Rada Studentów, WMP.SNŚ, UKSW

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach