O Wydziale

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (WMP.SNŚ) jest jednym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2000 roku powstał Wydział Matematyki. W 2001 roku, po połączeniu ze Szkołą Nauk Ścisłych nazwa uległa zmianie na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wydział zatrudnia ponad 70 pracowników naukowo-dydaktycznych. Pracownicy są członkami m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Misją Wydziału jest:

 • kształcenie studentów  w zakresie nauk ścisłych, dające wiedzę i  umiejętności rozwiązywania  złożonych problemów w wielu dziedzinach, niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej,
 • kształtowanie postaw studentów w duchu wartości ogólnoludzkich, chrześcijańskich, obywatelskich i narodowych,
 • promowanie kształcenia ustawicznego,
 • prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych na terenie Mazowsza.

Na Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach:

 • Matematyka,
 • Informatyka,
 • Fizyka,
 • Chemia.

Wydział realizuje również studia doktoranckie na kierunkach:

 • Matematyka,
 • Fizyka.
 • Chemia.

W ofercie Wydziału znajdują się również studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia z Matematyki

Studenci Wydziału zrzeszają się w Kołach Naukowych takich jak Koło Naukowe Informatyków "Fraktal", Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki "AlfaBeta", Koło Naukowe Matematyków UKSW oraz Chemiczne Koło Naukowe "LUMINOL".

Misja i Strategia Wydziału na lata 2022-2025

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach