Chemia I stopień

Semestr 1
Wprowadzenie do matematyki wyższej (W) ćwiczenia
Analiza matematyczna I (WM) wykład, ćwiczenia
Fizyka I wykład, ćwiczenia
Chemia ogólna I wykład, ćwiczenia
Pracownia informatyczna I laboratorium
Język angielski I konwersatorium
Przedmiot ogólnouczelniany (humanistyczny) wykład
Semestr 2
Przedmiot ogólnouczelniany (społeczny) wykład
Fakultet z Bloku B  
         Algebra liniowa wykład, ćwiczenia
        Geometria z algebrą liniową wykład, ćwiczenia
Analiza matematyczna II wykład, ćwiczenia
Fizyka II wykład, ćwiczenia
Fakultet z Bloku H  
        ABC przedsiębiorczości wykład
        Podstawy zarządzania wykład
        Autoprezentacja - klucz do sukcesu indywidualnego konwersatorium
        Komunikacja w przedsiębiorstwie konwersatorium
Chemia ogólna II wykład, ćwiczenia
Pracownia informatyczna II laboratorium
Język angielski II konwersatorium
Semestr 3
Fakultet 1 z Bloku C  
       Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka wykład, ćwiczenia
      Fizyka III wykład, ćwiczenia
Chemia fizyczna I wykład, ćwiczenia
Chemia organiczna I wykład, ćwiczenia
Chemia analityczna wykład, ćwiczenia
Pracownia fizyczna I laboratorium
Pracownia chemii ogólnej laboratorium
Język angielski III konwersatorium
WF ćwiczenia
Semestr 4
Chemia organiczna II wykład, ćwiczenia
Chemia fizyczna II wykład, ćwiczenia
Chemia nieorganiczna wykład
Pracownia chemii organicznej I laboratorium
Pracownia fizyczna II laboratorium
Pracownia chemii analitycznej laboratorium
Język angielski IV konwersatorium
Fakultet 2 z Bloku C  
       Analiza matematyczna III wykład, ćwiczenia
       Metody matematyczne fizyki wykład, ćwiczenia
       Fizyka IV wykład, ćwiczenia
WF ćwiczenia
Fakultet 1 z Bloku E  
        Podstawy technologii chemicznej I wykład
        Krystalografia wykład, ćwiczenia
        Radiochemia wykład
Semestr 5
Biochemia wykład
Chemia fizyczna III wykład
Podstawy spektroskopii wykład
Laboratorium metod spektroskopowych laboratorium
Pracownia chemii organicznej II laboratorium
Seminarium specjalistyczne I seminarium
Praktyki studenckie ćwiczenia
Fakultet z Bloku F  
         Chemia organiczna III wykład, ćwiczenia
         Chemia kwantowa wykład
         Pracownia chemii kwantowej laboratorium
Fakultet z Bloku G wykład
        Fizykochemia polimerów wykład
        Fizykochemia materiałów I wykład
Semestr 6
Pracownia chemii fizycznej laboratorium
Prawo ochrony własności intelektualnej wykład
Fakultet 2, 3, 4 z Bloku E  
         Podstawy technologii chemicznej I wykład
         Krystalografia wykład, ćwiczenia
         Radiochemia wykład
         Fizykochemia materiałów II seminarium
        Podstawy katalizy chemicznej wykład
        Nanochemia wykład
        Podstawy technologii chemicznej II wykład
        Chemia środowiska wykład
Fakultet z Bloku H  
      ABC przedsiębiorczości wykład
      Podstawy zarządzania wykład
Seminarium specjalistyczne II seminarium
Pracownia licencjacka laboratorium
Przygotowanie pracy dyplomowej przygotowanie pracy dyplomowej

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach