Chemia II stopień

Semestr 1
Chemia kwantowa wykład, ćwiczenia
Chemia leków wykład
Identyfiakcja związków chemicznych wykład, ćwiczenia
Pracownia chemii fizycznej II lab
Instrumentalne metody analizy chemicznej I wykład, ćwiczenia
Pracownia analizy instrumentalnej I lab
Seminarium chemiczne konwersatorium
Krystalografia wykład, ćwiczenia
Wykład fakultatywny wykład, ćwiczenia
Szkolenie BHP  
Semestr 2
Astrochemia wykład
Chemia związków kompleksowych wykład
Fotochemia i spektroskopia wykład, ćwiczenia
Instrumentalne metody analizy chemicznej II wykład
Podstawy termodynamiczne przemian fazowych wykład
Pracownia analizy instrumentalnej II lab
Pracownia chemii fizycznej III lab
Semestr 3
Praktyki studenckie praktyki
Wykład fakultatywny  
       Zielona chemia wykład, ćwiczenia
Seminarium specjalistyczne I konwersatorium
Pracownia specjalistyczna I lab
WF ćwiczenia
Przedmiot ogólnouczelniany (nauki hum.) wykład
Semestr 4
Przedmiot ogólnouczelniany (nauki społ) wykład
Seminarium specjalistyczne II konwersatorium
WF ćwiczenia
Pracownia specjalistyczna II lab
Przygotowanie pracy dyplomowej konwersatorium

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach