Wydziałowa Rada Biznesu

Pracownicy uczelni:
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni – Dziekan Wydziału - Przewodniczący
dr hab. inż. Iwona Flis-Kabulska, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych
dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk Fizycznych
dr hab. Marek Grochowski, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Matematyki
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Informatyki
dr Michał Artymowski – kierownik kierunku fizyka
dr Dorota Dąbrowska – kierownik kierunku informatyka
dr Maria Gokieli – kierownik kierunku matematyka
dr Arkadiusz Listkowski – kierownik kierunku chemii
 
Przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego niebędący pracownikami UKSW
prof. dr hab. Robert Kołos (ICHF PAN)
dr inż. Maciej Michalewicz (IQOR POLSKA Sp. z o.o)
prof. dr hab. Roman Puźniak (IF PAN)
mgr Bogusław Adam Białowąs (Enea Trading)
mgr inż. Maciej Orzechowski (Prezes Zarządu AIA Concept sp. z o.o.)
 
Przedstawiciel Wydziałowej Rady Studentów 
Julia Bielińska
 
Koordynator
ks. dr inż. Marek Muzyk
 
sekretarz:
mgr Ewa Maliniak      
 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach