Wydziałowa Rada Biznesu

Zarządzenie Nr 68/2014 Rektora UKSW z dnia 31 października 2014 r. w sparwie modelu współpracy z pracodawcami

Skład Wydziałowej Rady Biznesu

Przewodniczący

Dziekan dr hab. Jerzy Cytowski, prof. uczelni

Przedstawiciele Wydziału

dr hab. Marek Grochowski
prof. dr hab. Kinga Suwińska
dr hab. Krzysztof Trojanowski, prof. uczelni
dr Bartłomiej Wysocki

Przedstawiciele pracodawców

prof. dr hab. Robert Kołos (IChF PAN)

dr inż. Maciej Michalewicz (IQOR POLSKA Sp. z o.o);

prof. dr hab. Roman Puźniak IF PAN);

mgr Bogusław Adam Białowąs

mgr Piotr Beńke (IBM Polska);

Koordynator

ks. dr inż. Marek Muzyk

Sekretarz

mgr Ewa Maliniak

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach