Informatyka I stopień

Semestr 1
Wprowadzenie do matematyki wyższej ćwiczenia
Środowisko programisty lab
Analiza matematyczna I (WM) wykład, ćwiczenia
Elementy logiki i teorii mnogosci wykład, ćwiczenia
Programowanie strukturalne w C wykład, lab
Szkolenie BHP  
Zajecia ogólnouczelniane humanistyczne wykład
Jezyk angielski (1) konwersatorium
Semestr 2
Algebra liniowa (WM) wykład, ćwiczenia
Matematyka dyskretna wykład, ćwiczenia
Architektura systemów komputerowych wykład, lab
Programowanie obiektowe w C++ wykład, lab
Analiza matematyczna II wykład, ćwiczenia
Jezyk angielski (2) konwersatorium
Semestr 3
Inżynieria Oprogramowania wykład, lab
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka wykład, ćwiczenia
Zaawansowane programowanie obiektowe wykład, lab
Systemy operacyjne wykład, lab
Sieci komputerowe wykład, lab
Jezyk angielski (3) konwersatorium
Zajęcia fakultatywne WF  
Semestr 4
Programowanie w Javie wykład, lab
Algorytmy i struktury danych wykład, lab
Bazy danych wykład, lab
Projekt programistyczny indywidualny konwersatorium
Praktyki zawodowe praktyki
Jezyk angielski (4) + egzamin B2 konwersatorium
Zajęcia fakultatywne WF lab
Semestr 5
Seminarium licencjackie konwersatorium
Zajęcia ogólnouczelniane 2 wykład
Zajęcia specjalnościowe S1 - Sieci komputerowe  
         Administrowanie sieciami i systemami komputerowymi wykład, laboratorium
         Sieci mobilne i bezprzewodowe wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe S1 - Informatyka gospodarcza  
        Wstęp do ekonomii wykład, ćwiczenia
        Podstawy finansów wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe S1 - Grafika komputerowa i multimedia  
       Narzędzia i metody sztucznej inteligencji wykład, laboratorium
       Wprowadzenie do przetwarzania obrazów wykład, laboratorium
Zajęcia fakultatywne FA1 - Student dokonuje wyboru wykładu z bloku wykładów specjalnościowych S, spoza wybranej specjalności
Zajęcia fakultatywne FB1  
      Algorytmy optymalizacji dyskretnej wykład, laboratorium
Semestr 6
Seminarium licencjackie konwersatorium
Zajęcia specjalnościowe S1 - Sieci komputerowe  
         Bezpieczeństwo systemów komputerowych wykład, laboratorium
         Projektowanie systemów i sieci komputerowych wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe S1 - Informatyka gospodarcza  
        Metody ekonometryczne wykład, laboratorium
        Matematyka finansowa wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S1 - Grafika komputerowa i multimedia  
       Grafika komputerowa i wizualizacja wykład, laboratorium
       Metody akwizycji danych wizualnych wykład, laboratorium
Zajęcia fakultatywne FA2 - Student dokonuje wyboru wykładu z bloku wykładów specjalnościowych S, spoza wybranej specjalności
Zajęcia fakultatywne FB2  
      Mózg ludzki: budowa, funkcje, choroby i symulacja wykład, laboratorium
      Physics of Sustainbility wykład
Pracownia dyplomowa konwersatorium

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach