Instytut Nauk Chemicznych – aktualności


 • Doktorat z chemii na UKSW

  Data publikacji: 22 czerwca 2022

  W tym roku po raz pierwszy prowadzimy nabór kandydatów do Szkoły Doktorskiej UKSW na kierunku Chemia.
  Rejestracja kandydatów w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) już się rozpoczęła i potrwa do 18.08.2022. Więcej informacji na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW znajduje się na stronie https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

 • Perspektywy 2022

  Data publikacji: 22 czerwca 2022

  Nasza "Chemia", według najnowszego Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy, została sklasyfikowana na 10. miejscu w kraju, z uwzględnieniem wszystkich krajowych uczelni akademickich prowadzących ten kierunek.
  Jednocześnie pozostajemy najlepszym kierunkiem chemicznym w kraju w kategorii "ekonomiczne losy absolwentów".

 • Zmarł Profesor Jerzy Herbich

  Data publikacji: 20 października 2021

  Ze smutkiem informujemy, że odszedł Profesor dr hab. inż. Jerzy Herbich, wieloletni pracownik Instytutu Nauk Chemicznych.

  Po skończeniu studiów na Wydziale Chemicznym na Politechnice Warszawskiej w 1967 r., Profesor dr hab. inż. Jerzy Herbich rozpoczął pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywna działalność polityczna, jaką prowadził była przyczyną Jego usunięcia z Uniwersytetu w 1970 r. Od tego czasu do 2018 r. Profesor J. Herbich zatrudniony był w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmowały spektroskopię, fotochemię i fotofizykę, a badania zaowocowały otrzymaniem w IChF PAN kolejnych stopni naukowych – doktora, doktora habilitowanego i profesora.

  W latach 1999-2011 Profesor Jerzy Herbich pełnił funkcję zastępcy dyrektora IChF PAN. Jako członek Rady Naukowej IChF PAN aktywnie uczestniczył w jej posiedzeniach. Na kadencję 2014-2018 został wybrany na sekretarza Rady Naukowej.

  W 1993 r. dzięki inicjatywie Profesora Zbigniewa Grabowskiego oraz pracowników naukowych Instytutów zajmujących się badaniami w zakresie fizyki, matematyki, chemii została utworzona Szkoła Nauk Ścisłych SNS. Pan Profesor Jerzy Herbich włączył się bardzo aktywnie w tworzenie tej Szkoły.

  Kilka lat później - w 2001 r. Szkoła Nauk Ścisłych została dołączona do UKSW, jako Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

  Od początków Szkoły Profesor J. Herbich włączył się w tworzenie programu nauczania. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Profesora J. Herbicha i Jego umiejętnościom organizacyjnym studenci SNS już od 1994 r. mogli korzystać z pracowni chemicznych oraz dobrze wyposażonych sal wykładowych na terenie IChF PAN. Profesor J. Herbich przez wiele lat pracował jako wykładowca w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, prowadząc wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z chemii fizycznej i ogólnej.

  Jego entuzjazm i energia udzielały się nam wszystkim.

  Będzie nam Pana Profesora brakowało.


 • Grant z NCN dla prof. Kurzydłowskiego

  Data publikacji: 27 lipca 2021

  Dr hab. Dominik Kurzydłowski, prof. uczelni (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Chemicznych) znalazł się wśród laureatów konkursu OPUS LAP. Na realizację projektu pt. "Stabilizacja w wysokich ciśnieniach oraz przejścia fazowe nieuchwytnych fluorków metali przejściowych" prof. Kurzydłowski pozyskał 947 940 zł.

  Projekt realizowany będzie we współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Institut "Jožef Stefan" ze Słowenii, który reprezentuje doc. dr Matic Lozinsek. Streszczenie projektu można przeczytać na stronie internetowej NCN - kliknij!


 • Wirtualny Dzień Otwarty UKSW

  Data publikacji: 6 kwietnia 2021

  Już 9 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty UKSW. Tego dnia wystartuje specjalna strona internetowa, na której znajdą się informacje dotyczące studiów na UKSW. Kandydaci dowiedzą się m.in. jakie kierunki można studiować na naszej uczelni, dlaczego warto wybrać UKSW i jak wygląda proces rekrutacji 2021/2022. Oprócz tego, na stronie pojawią się liczne filmiki z kampusów Uniwersytetu, a także wywiady ze studentami i absolwentami. Już teraz można się zapisywać na newsletter dla kandydatów na stronie www.dzienotwarty.uksw.edu.pl.

  Wydarzenie można śledzić również na Facebooku.


 • Szczepienia przeciw SARS-CoV-2 dla pracowników UKSW

  Data publikacji: 11 lutego 2021

  Zgodnie z informacją przekazaną przez Prorektora ds. Medycznych, prof. Dariusza Kosiora, od dziś nauczyciele akademiccy oraz osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety, mogą wyrazić chęć dobrowolnego i nieodpłatnego poddania się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ankieta została rozesłana w ramach mailingu uniwersyteckiego i będzie dostępna do dnia 19 lutego 2021 roku.


 • Nasi naukowcy w światowej czołówce

  Data publikacji: 6 stycznia 2021

  Czworo spośrod sześciu naukowców UKSW, którzy znaleźli się w rankingu TOP 2% najlepszych badaczy, opublikowanym przez Uniwersytet Stanforda, to pracownicy INCh. Gratulujemy i dziękujemy Prof. dr hab. Joannie Sadlej, Prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Karpińskiemu, Prof. dr hab. Włodzimierzowi Kutnerowi i Prof. dr hab. Jackowi Walukowi!


 • Doktorat z chemii na UKSW

  Data publikacji: 27 grudnia 2020

  Nasz uniwersytet uzyskał właśnie prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dziedzinie chemii. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję w tej sprawie 26 listopada 2020 roku.


 • Publikacja w czasopiśmie Measurement

  Data publikacji: 13 września 2020

  Dr inż. Krzysztof Nawara i prof. dr hab. Jacek Waluk opublikowali pracę w czasopiśmie naukowym Measurement. Praca pt.: “Fluorescence quantum yield determination using simultaneous double-beam absorption measurement” przedstawia nową metodę do wyznaczania wydajności kwantowych fluorescencji. Czasopismo Measurement znajduje się w grupie najwyżej punktowanych czasopism (200 pkt) z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
  Link do publikacji: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108159


 • Coraz lepsze Perspektywy

  Data publikacji: 26 lipca 2020

  Według ostatniego Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020, Chemia w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zajęła 7. miejsce wśród wszystkich Uczelni Akademickich prowadzących ten kierunek.

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach