Informatyka II stopień

Semestr 1
Semantyka i weryfikacja programów wykład, lab
Zarządzanie projektami wykład, ćwiczenia, lab
Szkolenie BHP  
Wstęp do Pythona wykład, lab
Metody numeryczne wykład, lab
Algorytmy inspirowane naturą wykład, lab
Zajęcia fakultatywne WF konwersatorium
Semestr 2
Zajęcia specjalnościowe S2 - Sieci i systemy mobilne
               1. Sieci doraźne i sensorowe wykład, lab
               2. Projektowanie aplikacji internerowych wykład, lab
               3. Zaawansowane metody ochrony informacji wykład, lab
Zajęcia specjalnościowe S2 - Informatyka gospodarcza i eksploracja danych
               1. Matematyka ubezpieczeń majątkowych wykład, lab
               2. Hurtownie danych wykład, lab
               3. Eksploracja danych wykład, lab
Zajęcia specjalnościowe S2 - Grafika komputerowa i multimedia
              1. Współczesne technologie przetwarzania danych wykład, lab
              2. Modelowanie grafiki trójwymiarowej wykład, lab
             3. Programowanie serwerów www wykład, lab

Zajęcia fakultatywne FA2 - student dokonuje wyboru wykładu z bloku wykładów specjalnościowych, spoza swojej specjalności

Zajęcia fakultatywne FB2
            1. Komunikacja i przetwarzanie w chmurze wykład, lab
            2. Zaawansowane metody analizy danych w biologii molekularnej wykład, lab
Semestr 3
Seminarium magisterskie konwersatorium
Zajęcia specjalnościowe S3 -  Sieci i systemy mobilne
            1. Programowanie aplikacji mobilnych laboratorium
             2. Przetwarzanie rógnoległe i rozproszone wykład, lab
Zajęcia specjalnościowe S3 - Informatyka gospodarcza
           1. Wycena instrumentów finansowych wykład, lab
           2. Matematyka ubezpieczeń na życie wykład, lab
Zajęcia specjalnosciowe S3 - Grafika komputerowa i multimedia
           1. Zaawansowane systemy graficzne wykład, lab
           2. Analiza kształtów i modele widokowe brył wykład, lab
Zastosowania Informatyki konwersatorium
Zajęcia fakultatywne FA3 - student dokonuje wyboru wykładu z bloku wykładów specjalnościowych, spoza swojej specjalności
Zajęcia ogólnouczelniane humanistyczne wykład
Praktyki zawodowe  
Semestr 4
Seminarium magisterskie konwersatorium
Pracownia dyplomowa konwersatorium
Warsztaty przedsiębiorczości konwersatorium
Semantyka i weryfikacja programów wykład, lab
Zajecia fakultatywne FB4
          Niedetrministyczne metody optymalizacji wykład, lab
Zarządzanie komunikacją w zespole programistycznym wykład, lab
Problemy społeczne i zawodowe informatyki wykład
Zajęcia ogólnouczelniane społeczne wykład

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach