Matematyka I stopień

Semestr 1
Elementy logiki i teorii mnogości (INF) wykład, ćwiczenia
Analiza matematyczna I wykład, ćwiczenia
Algebra liniowa wykład, ćwiczenia
Wprowadzenie do matematyki wyższej ćwiczenia
Zajęcia ogólnouczelniane humanistyczne wykład
Szkolenie BHP  
Język angielski (1) konwersatorium
Semestr 2
Analiza matematyczna II wykład, ćwiczenia
Matematyka dyskretna (INF) wykład, ćwiczenia
Programowanie strukturalne w C (FIZ) wykład, lab
Zajęcia ogólnouczelniane społeczne wykład
Geometria z algebrą liniową wykład, ćwiczenia
Język angielski (2) konwersatorium
Semestr 3
Wprowadzenie do topologii i jej zastosowań wykład, ćwiczenia
Algebra wykład, ćwiczenia
Analiza wektorowa wykład, ćwiczenia
Rachunek prawdopodobieństwa  wykład, ćwiczenia
Język angielski (3) konwersatorium
Blok laboratoryjny L  
      Systemy operacyjne laboratorium
      Programy użytkowe laboratorium
Zajęcia fakultatywne WF  ćwiczenia
Semestr 4
Równania różniczkowe zwyczajne wykład, ćwiczenia
Laboratorium Mathematica  lab
Pracownia TEXa lab
Algorytmy i struktury danych wykład, lab
Bazy danych (INF) wykład, lab
Praktyki zawodowe (120 godzin) praktyki
Język angielski  (4) + egzamin B2 konwersatorium
Zajęcia fakultatywne WF   ćwiczenia
Semestr 5
Statystyka wykład, ćwiczenia, lab
Zajęcia fakultatywne F1  
            Filozofia matematyki wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe  S1 - Specjalność Informatyczna
             Narzędzia i metody sztucznej inteligencji wykład, laboratorium
             Wprowadzenie do przetwarzania obrazów wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe  S1 - Specjalność Finasowa
           Wstęp do ekonomii wykład, ćwiczenia
           Podstawy finansów wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe  S1 - Specjalność Interdyscyplinarna
          Metody pracy z uczniem zdolnym wykład, ćwiczenia
          Neomedia w nauczaniu matematyki wykład, laboratorium
Seminarium konwersatorium
Semestr 6
Analiza zespolona wykład, ćwiczenia
Zajęcia fakultatywne F2  
          Wybrane zagadnienia matematyki współczesnej wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S2 - Specjalność Informatyczna
          Grafika komputerowa i wizualizcja wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe S2 - Specjalność Finasowa
           Matematyka finansowa wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S2 - Specjalność Interdyscyplinarna
          Geometria elementarna wykład, ćwiczenia
Warsztaty specjalistyczne W1 konwersatorium
Warsztaty specjalistyczne W2 konwersatorium
Seminarium konwersatorium
Pracownia dyplomowa konwersatorium

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach