Matematyka II stopień

Semestr 1
Teoria miary i całki wykład, ćwiczenia
Analiza na rozmaitościach wykład, ćwiczenia
Metody numeryczne (INF) wykład,lab
Semantyka i weryfikacja programów (INF) wykład, lab
Równ. różn. cząstkowe z zast. w fizyce  wykład, ćwiczenia
Szkolenie BHP  
Zajęcia fakultatywne WF konwersatorium
Blok jęzkowy (1) konwersatorium
Semestr 2
Analiza funkcjonalna wykład, ćwiczenia
Topologia wykład, ćwiczenia
Algebra z elementami kryptografii wykład, lab
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka II wykład, lab
Zajęcia ogólnouczelniane humanistyczne wykład
Proseminarium konwersatorium
Blok językowy (2) konwersatorium
Semestr 3
Procesy stochastyczne z zastosowaniami wykład, ćwiczenia
Zajęcia fakultatywne A (w j. ang)  
           Banach Space Theory wykład, ćwiczenia
           Logic for Mathematics and Computer Sccience wykład, laboratorium
Zajęcia specjalnościowe S1  - Matematyka stosowana
         Teoria gier wykład, ćwiczenia
         Topologia a ekonomia wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S1 - Matematyka ekonomiczna
        Matematyka ubezpieczeń na życie wykład, ćwiczenia
        Wycena instrumentów finansowych wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S1  - Matematyka informatyczna
       Semantyka i weryfikacja programów wykład, laboratorium
       Zarządzanie projekami wykład, laboratorium
Praktyki zawodowe (60 godz.) praktyki
Seminarium konwersatorium
Semestr 4
Zajęcia fakultatywne B  
       Podstawy matematyki wykład, ćwiczenia
       Programy emerytalne wykład, laboratorium
       Wybrane zagadnienia matematyki współczesnej wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S1  - Matematyka stosowana
       Modelowanie matematyczne wykład, laboratorium
       Wstęp do kryptografii wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S1 - Matematyka ekonomiczna
       Matematyka ubezpieczeń majątkowych wykład, ćwiczenia
       Ekonomia matematyczna wykład, ćwiczenia
Zajęcia specjalnościowe S1  - Matematyka informatyczna
       Zaawansowane metody ochrony informacji wykład, laboratorium
       Eksploracja danych wykład, laboratorium
Seminarium konwersatorium
Pracownia Mathematica  lab
Warsztaty przedsiębiorczości konwersatorium
Zajęcia ogólnouczelniane społeczne wykład
Pracownia magisterska konwersatorium

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach