Fizyka I stopień

Semestr 1
Wprowadzenie do matematyki wyższej ćwiczenia
Analiza matematyczna I wykład, ćwiczenia
Fizyka ogólna I wykład, ćwiczenia
Chemia ogólna I wykład, ćwiczenia
Szkolenie BHP  
Pracownia informatyczna ćwiczenia
Język angielski (1) ćwiczenia
Semestr 2
Analiza matematyczna II wykład, ćwiczenia
Algebra liniowa wykład, ćwiczenia
Fizyka ogólna II wykład, ćwiczenia
Zajęcia ogólnouczelniane humanistyczne wykład
Programowanie strukturalne w C wykład, ćwiczenia
Język angielski (2)  
Semestr 3
Fizyka ogólna III wykład, ćwiczenia
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka wykład, ćwiczenia
Zajęcia ogólnouczelniane społeczne wykład
I Pracownia fizyczna I ćwiczenia
Astronomia wykład
Język angielski (3)  
Zajęcia fakultatywne WF  
Semestr 4
Analiza matematyczna III wykład, ćwiczenia
Fizyka ogólna IV wykład, ćwiczenia
I Pracownia fizyczna II ćwiczenia
Metody matematyczne fizyki wykład, ćwiczenia
Język angielski (4) + egzamin ćwiczenia
Zajęcia fakultatywne WF ćwiczenia
Semestr 5
Wykład specjalistyczny I, II  
     Wstęp do fizyki ciała stałego I wykład, ćwiczenia
     Deterministic Chaos and Fraktals wykład, ćwiczenia
     Modelling of complex systems wykład
Wstęp do termodynamiki i fizyki statystycznej wykład, ćwiczenia
Warsztaty przedsiębiorczości ćwiczenia
Pracownia specjalistyczna I ćwiczenia
Praktyki studenckie (120 godzin)  
Semestr 6
Wykład specjalistyczny III, IV  
      Wstęp do fizyki ciała stałego II wykład, ćwiczenia
      Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki wykład, ćwiczenia
Seminarium studenckie ćwiczenia
Pracownia specjalistyczna II ćwiczenia
Przygotowanie pracy dyplomowej ćwiczenia

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach