Fizyka II stopień

Semestr 1
Fizyka teoretyczna I wykład, ćwiczenia
Mechanika kwantowa I wykład, ćwiczenia
Metody doświadczalne fizyki I wykład, ćwiczenia
Szkolenie BHP  
Zajęcia ogólnouczelniane humanistyczne wykład
Zajęcia fakultatywne WF ćwiczenia
II Pracownia fizyczna ćwiczenia
Semestr 2
Fizyka teoretyczna II wykład, ćwiczenia
Mechanika kwantowa II wykład, ćwiczenia
Metody doświadczalne fizyki II wykład, ćwiczenia
Wykład monograficzny I  
      Physics of Sustainbility wykład
Seminarium specjalistyczne I ćwiczenia
Pracownia specjalistyczna I ćwiczenia
Praktyki studenckie (60 godzin)  
Semestr 3
Fizyka teoretyczna III wykład, ćwiczenia
Wykład monograficzny II, III  
       Modelling of complex systems I wykład
       Modelling of complex systems II wykład
Seminarium specjalistyczne II ćwiczenia
Pracownia specjalistyczna II ćwiczenia
Semestr 4
Wykład monograficzny IV  
      Kryptografia wykład
Seminarium specjalistyczne III ćwiczenia
Zajęcia ogólnouczelniane społeczne wykład
Warsztaty przedsiębiorczości ćwiczenia
Pracownia magisterska ćwiczenia

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach