Frontiers of Selection Principles

Instytut Matematyki UKSW zorganizował konferencję naukową Frontiers of Selection Principles celebrującą sześćdziesiąte urodziny prof. Mariona Scheepersa. Konferencja odbyła się w dniach 20.08 - 1.09.2017.

Konferencja poświęcona była aksjomatom selekcji łączącym topologię, teorię mnogości i analizę funkcjonalną. Pozwalaja na stosowanie metod z każdej z tych dyscyplin w pozostałych. Obecnie jest to jeden z najbardziej aktywnych obszarów badawczych w ramach teorii mnogości i topologii ogólnej. Pierwszą częścią był tydzień warsztatowy skierowany głównie do studentów oraz badaczy, którzy nie zetknęli się wcześniej z aksjomatami selekcji. Warsztaty były wprowadzeniem w tę dyscyplinę wraz z prezentacją jej najważniejszych metod oraz możliwych nowych kierunków badawczych. W drugim tygodniu konferencji wiodący eksperci aksjomatów selekcji prezentowali wyniki swoich badań. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej konferencji http://selectionprinciples.com.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach