Instytut Informatyki

Instytut Informatyki UKSW jest jednostką badawczo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.Szkoły Nauk Ścisłych. Odpowiada za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka.

Dyrektor Instytutu Informatyki UKSW:
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW
Wicedyrektor Instytutu Informatyki UKSW:
dr inż. Robert A. Kłopotek

Obecny skład osobowy to pracownicy mający w swoim życiorysie wieloletnią pracę naukową oraz uzyskanie stopni i tytułów naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) w Warszawie, a także Politechnice Śląskiej, Instytucie Matematycznym PAN, Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, Université Le Havre Normandie (Francja), Université Clermont Auvergne (Francja).

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach