Instytut Informatyki

Instytut Informatyki UKSW jest jednostką badawczo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.Szkoły Nauk Ścisłych. Odpowiada za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Informatyka.

Dyrektor Instytutu Informatyki UKSW:
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW
Rada Instytutu:
dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW
prof. dr hab. Andrzej Duda
dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW
prof. dr hab. Wojciech Mokrzycki
prof. dr hab. Wiesław Lucjan Nowiński
prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński
prof. dr hab. inż. Lesław Socha
prof. dr hab. Oleg Tikhonenko
dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW

Obecny skład osobowy to pracownicy mający w swoim życiorysie wieloletnią pracę naukową oraz uzyskanie stopni i tytułów naukowych w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) w Warszawie, a także Politechnice Śląskiej, Instytucie Matematycznym PAN, Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, Université Le Havre Normandie (Francja), Université Clermont Auvergne (Francja).

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach