Instytut Nauk Fizycznych

Instytut Nauk Fizycznych

Katedra Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych istniała od początku powstania wydziału w roku 2001. W związku z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), w październiku 2019 roku dotychczasowa Katedra Fizyki została przekształcona w Instytut Nauk Fizycznych (INF). Link do strony: https://fizyka.uksw.edu.pl/

 

Studenci Fizyki na UKSW mają indywidualny, przyjazny kontakt z wykładowcami. Kształcąc studentów z zakresu fizyki, przekazujemy wiedzę i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wielu dziedzinach, niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Kończąc studia na kierunku Fizyka zdobywasz kompetencje umożliwiające pracę m.in. w: Instytucjach badawczo-naukowych, branży informatycznej, sektorze nowoczesnych technologii, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, placówkach wychowawczo-oświatowych.

 

Fizyka to nie tylko teorie i suche wzory. Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie, co pozwala na poznanie funkcjonowania świata. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby nowoczesnej technologii, m.in. komputerów, czy telefonów komórkowych. Studiowanie fizyki jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem. W trakcie studiowania zdobędziesz umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów badawczych. Dzisiaj fizyka znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska.

 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach