Instytut Nauk Fizycznych

Wydarzenia

 

Publikacja Prof. W. Macka oraz B. Kucharuk w czasopiśmie Astrophysical Journal Letters

Turbulencja należy do złożonych zjawisk, których mechanizmy nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione przez naukę współczesną. Okazuje się, że plazma wypełniająca środowisko kosmiczne może służyć jako swoiste laboratorium, użyteczne do fenomenologicznej analizy turbulencji w układach fizycznych. W ostatnim czasie pracowaliśmy nad interpretacją danych eksperymentalnych uzyskanych przez NASA w ramach misji kosmicznej THEMIS. Otrzymane przez nas wyniki zostały opublikowane 21 grudnia 2017 roku w renomowanym amerykańskim czasopiśmie naukowym Astrophysical Journal Letters (851: L42)

Na podstawie analizy pomiarów kilku sond kosmicznych biorących udział w tej misji pokazaliśmy, że w osłonie magnetosfery Ziemi (magnetosheath), tzn. za otaczającą ją falą uderzeniową, dynamika plazmy wykazuje nie tylko cechy intermitencji (podobnie jak sygnał przerywany), ale też turbulencja
w tym ośrodku kosmicznym ma wyraźny charakter anizotropowy. W szczególności, dla bardzo silnych fal uderzeniowych (dla bardzo dużych prędkości znacznie przewyższających prędkość Alfvéna, czyli charakterystyczną prędkość dźwięku w ośrodku z polem magnetycznym), fluktuacje parametrów plazmowych w kierunku prostopadłym do kierunku lokalnego pola magnetycznego znacznie odbiegają od (równowagowego) rozkładu normalnego. Natomiast, dla kierunku równoległego do tego pola plazma pozostaje blisko stanu równowagi. Mamy zatem nadzieję, że uzyskane przez nas wyniki mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia procesów fizycznych w ogólnej teorii turbulencji.
                                                                                                                                                        Prof. Wiesław Macek

 

Wykrycie fal grawitacyjnych i promieniowania elektromagnetycznego z gwiazd neutronowych.

16 października dokonano kolejnej ważnej obserwacji - jednoczesne wykrycie fal grawitacyjnych i promieniowania elektromagnetycznego (w postaci światła widzialnego, pochodzącego z tego samego źródła). Źródłem fal były zderzające się gwiazdy neutronowe.  LIGO Lab

 

Nagroda Nobla z fizyki w roku 2017 za rejestrację fal grawitacyjnych.

Rainer Weiss, Barry C. Barishow oraz Kipow S. Thornow otrzymali nagrodę Nobla z fizyki:  ,,za decydujący wkład w powstanie detektora LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych". Pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych powstałych przez połączenie się dwóch czarnych dziur o masach gwiazdowych w odległości ponad miliard lat świetlnych od Ziemi została ogłoszona przez współpracę konsorcjów LIGO i Virgo 11 lutego 2016 roku, pięć miesięcy po obserwacji GW150914.

 

 

Krzyż Oficerski Europejskiej Nagrody Innowacyjności dla profesora Marka Godlewskiego.

W dniach 17-19 listopada 2016 odbyły się w Brukseli 65 międzynarodowe targi INNOVA 2016. W czasie targów profesor Marek Godlewski (kierownik Katedry Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW) udekorowany został Krzyżem Oficerskim Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award).

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach