Ostatnie terminy szkoleń BHP

Przychylając się do próśb od Studentów, którzy do dnia dzisiejszego nadal nie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wyznaczone dwa dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim terminy szkoleń.


DODATKOWE OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 06.06.2017 (wtorek), godz. 17.00, Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
2 termin - 12.06.2017 (poniedziałek), godz. 09.00, Dewajtis 5, Nowy Gmach, Aula im. Jana Pawła II.


WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów, którzy w bieżącym roku akademickim (2016/2017) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przybyć w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach