Sukces pracownika Instytutu Chemii

Pan dr Krzysztof Nawara został laureatem konkursu Miniatura 1 z NCN. Będzie realizował projekt "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych". Celem projektu będzie określenie powinowactwa cząsteczki hemiporficenu względem szerokiej gamy kationów metali w tym kationów metali ciężkich. Hemiporficen może mieć potencjalne zastosowanie jako sonda do oznaczanie metali ciężkich w roztworach wodnych oraz jako sonda do oznaczania metali ciężkich w preparatach komórkowych z wykorzystaniem techniki mikroskopii fluorescencyjnej.

Serdecznie gratulujemy!

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach