Konferencja 8th International Wokshop of Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing

8th International Wokshop of Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing.

Podobnie jak tematyka poprzednich siedmiu warsztatów naukowych z tej serii, tematyka  warsztatu obejmuje metody chemicznego i fizycznego modyfikowania powierzchni ciał stałych a zwłaszcza przetworników, nowe metody badania tych powierzchni jak również badania aktywności przygotowanych w ten sposób czujników chemicznych i biochemiczntych względem oznaczanych analitów.  W szczególności, przedmiotem zainteresowania Warsztatu są różne aspekty chemii powierzchni w odniesieniu do budowy chemo- i bioczujników pracujących w gazach i cieczach. 

Tematyka warsztatu pokrywa, lecz nie jest ograniczona do następujących zagadnień:

  • badania reakcji powierzchniowego rozpoznawania chemicznego i biochemicznego
  • badania cienkich warstw na podłożach stałych i ciekłych (samozorganizowane, Langmuira i Langmuira-Blodgett oraz innych typów warstw i membran)
  • badania elektrod modyfikowanych chemicznie i elektrod polimerowych
  • badania elektrod modyfikowanych substancjami biochemicznymi, zwłaszcza enzymami
  • nowe techniki i przyrządy do badania i wizualizacji powierzchni
  • nowe metody przetwarzania i obróbki sygnału detekcji, miniaturyzacji układów czujnikowych oraz zastosowania nanotechnologii do budowy czujników i ich matryc.

Typ konferencji               międzynarodowy warsztat naukowy

Adres strony sieciowej     www.smcbs2017.pl

Data konferencji              3-7 listopada 2017 r.

Miejsce Warsztatu

Pałac Żelechów

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36

08-430 Żelechów

6.  Organizatorzy

       Instytut Chemii Fizycznej PAN

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

UKSW w Warszawie

Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Polska

7.  Kontakt

Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner

Instytut Chemii, WMP.SNŚ UKSW w Warszawie

Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Tel.: +(48 22) 343 3217, +(48 22) 343 2094, +(48 22) 343 3188, +(48 22) 343 3280,

+(48 22) 380 9624, +(48 22) 380 9626, +(48 22) 380 9633.

E-mail: smcbs2017@ichf.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach