Działalność naukowa

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Nauk Chemicznych:

 • Cząsteczki fotoaktywne i nanostruktury (prof. J. Waluk)
 • Synteza, spektroskopia i fotofizyka potencjalnych fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej oraz czujników fluorescencyjnych (prof. J. Waluk, dr K. Nawara)
 • Synteza nowych pochodnych porficenów (dr A. Listkowski)
 • Nowe tetraaza[14]makrocykliczne zasady Schiffa i ich kompleksy (dr J. Kowalski)
 • Selektywne rozpoznawanie chemiczne, czujniki chemiczne (prof. W. Kutner, dr R. Rybakiewicz)
 • Struktura molekularna związków inkluzyjnych, porowate kryształy (prof. J. Lipkowski)
 • Związki koordynacyjne do zastosowań medycznych (prof. J. Lipkowski).
 • Automaty komórkowe do symulowania, m.in. warstw pasywnych (dr hab. J. Stafiej, prof. UKSW)
 • Katalityczne właściwości metali i stopów metali (prof. Z. Karpiński, dr inż. M. Radlik)
 • Kataliza w ochronie środowiska (prof. Z. Karpiński, dr inż. M. Radlik)
 • Chemia i fizyka pod wysokimi ciśnieniami (dr hab. D. Kurzydłowski, prof. UKSW)
 • Wytwarzanie wodoru za pomocą alkalicznej elektrolizy wody (dr hab. I. Flis-Kabulska, prof. UKSW)
 • Struktura, widma i dynamika kompleksów molekularnych (prof. J. Sadlej)
 • Receptor-ligand: dynamika i natura oddziaływań molekularnych (prof. J. Sadlej)
 • Krystalochemia związków inkluzyjnych (prof. K. Suwińska)
 • Badania strukturalne siarczków azynylowych (prof. K. Suwińska)
 • Analiza termiczna plastików (dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik)
 • Metody usuwania farmaceutyków z wód powierzchniowych (dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik)
 • Kalorymetryczne badania kompleksów leków z cyklodekstrynami (dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik)
 • Otrzymywanie bio-epoksydów, bio-polioli i bio-oksyalkilatów z olejów roślinnych i posmażalniczych, jako ekologicznych zamienników polioli petrochemicznych w produkcji elastycznych pianek poliuertanowych (prof. dr hab. M. Sułek)
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach