Działalność naukowa

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Chemii:

 • Cząsteczki fotoaktywne i nanostruktury
 • Terapia fotodynamiczna
 • Selektywne „wyczuwanie” chemiczne
 • Organiczna fotowoltaika
 • Electrochemiczne przechowywanie energii
 • Electronowo wzbudzone układy molekularne z wiązaniami wodorowymi
 • Structura molekularna związków incluzyjnych, porowate kryształy
 • Związki koordynacyjne do zastosowań medycznych
 • Automaty komórkowe do symulowania warstw pasywnych
 • Katalityczne właściwości metali i stopów metali
 • Kataliza środowiska
 • Chemia i fizyka pod wysokimi ciśnieniami
 • Wytwarzanie wodoru za pomocą alkalicznej elektrolizy wody
 • Chemia gazów szlachetnych
 • Struktura, widma i dynamika kompleksów molekularnych
 • Natura oddziaływań molekularnych w świetle chemii kwantowej
 • Krystalochemia  związków inkluzyjnych
 • Badania strukturalne siarczków azynylowych
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach