Wydziałowa Rada Studentów

_____________________________________________________________

LISTA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW

WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

Przewodnicząca WRS Julia Bielińska

Wiceprzewodniczący WRS Maciej Kruczek

Sekretarz WRS Cristian Benjamin

Członkowie WRS:  Patryk Pyrkosz

 https://www.facebook.com/wrs.wmp.uksw

Kontakt: wrs.wmp@uksw.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach