Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-K424/16

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 01-10-2017 do 30-09-2018

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Grupa docelowa: 110 osób

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie z UE: 509 702,00 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 110 studentów studiów stacjonarnych I i II st. z ostatnich 2 semestrów z kierunku Informatyka i Matematyka z Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW i dostosowanie do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje informatyczne i analityczne, wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z kompetencji komunikacyjnych, co w konsekwencji przedłoży się na podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie edukacji.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Realizacja zajęć warsztatowych - kompetencje informatyczne i analityczne

 • Developing SQL Data Model
 • Administering a SQL Database Infrastructure
 • Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
 • Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
 • MS Excel - zastosowanie w finansach i w zarządzaniu
 • Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Android Programming

2. Współpraca z pracodawcami

 • Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedstawiciela pracodawców z zakresu IT, tworzenia oprogramowania, analizy systemowej itp.
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach IT

3. Realizacja zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji

 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości: Pomysł na biznes
 • zajęcia warsztatowe z kompetencji komunikacyjnych
   
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach