Nauka

Projekty obecnie realizowane na WMP.SNŚ UKSW:

- dr Joanna Kandzia, "Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do matematyczno-przyrodniczej krainy", projekt NCBiR

- dr hab. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW "Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW", projekt wdrożeniowy, partnerski, NCBiR

-dr Krzysztof Nawara "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" MINIATURA 1, NCN

- dr hab. Dominik Kurzydłowski "Wewnątrzcząstkowe wiązania wodorowe pod wysokimi ciśnieniami" OPUS 12, NCN

- prof. dr hab. Zbigniew Karpiński "Katalityczne wodoroodchlorowywanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki" OPUS 11, NCN

- dr hab. Janusz Stafiej, prof. UKSW "Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchniach elektrod metalicznych" OPUS 11, NCN

- dr Renata Rybakiewicz "Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych" OPUS 10, NCN (projekt w ramach konsorcjum; lider: Instytut Chemii Fizycznej PAN; kierownik projektu: dr inż Krzysztof Robert Noworyta)

Projekty zakończone

- mgr Piotr Jan Szewczak "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich" ETIUDA 2, NCN

 

Jednostki administracji UKSW pomocne w przygotowywaniu wniosków konkursowych

Biuro ds. Badań Naukowych

Dział Współpracy Międzynarodowej

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

 

Przydatne linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

POL-on

Polska Bibliografia Naukowa

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

Materiały, poradniki

Materiały szkoleniowe BBN pomocne w przygotowywaniu wniosków

Poradnik dot. składania wniosków do NCN

Jak uniknąć błędów przy składaniu wniosków do NCN

Badania statutowe - najczęściej zadawane pytania

 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Badań Naukowych jest dr Dominik Kurzydłowski

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach