Nauka

Projekty obecnie realizowane na WMP.SNŚ UKSW:

- dr Łukasz Aleksander Mioduszewski „Nadprzewodnictwo politryptofanu”, projekt NCN Miniatura 5- dr Łukasz Aleksander Mioduszewski – „Nadprzewodnictwo politryptofanu”, projekt NCN Miniatura 5

- dr Paweł Tomasz Pęczkowski „Wpływ morfologii pianki Y-123 na jej właściwości fizykomechaniczne i nadprzewodzące”, projekt NCN Miniatura 5

- dr hab. Iaroslav Shopa, prof. uczelni, dr hab. Agata Kamińska, prof. uczelni – „Optyczno-numeryczne rozpoznawanie zawiesin nanocząstek w parujących mikrokroplach”, projekt NCN OPUS 21 w konsorcjum z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk, lider: IF PAN

- prof. dr hab. Wiesław Marian Macek „Turbulencja i rekoneksja magnetyczna w środowisku kosmicznym Ziemi”, projekt NCN OPUS 21 w konsorcjum z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, lider: UKSW

- dr Joanna Kandzia, "Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do matematyczno-przyrodniczej krainy", projekt NCBiR

- dr hab. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW "Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW", projekt wdrożeniowy, partnerski, NCBiR

-dr Krzysztof Nawara "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" MINIATURA 1, NCN

- dr hab. Dominik Kurzydłowski "Wewnątrzcząstkowe wiązania wodorowe pod wysokimi ciśnieniami" OPUS 12, NCN

- prof. dr hab. Zbigniew Karpiński "Katalityczne wodoroodchlorowywanie freonu R22 i izomeryzacja alkanów. cykliczne sprzężenie katalizy środowiskowej z katalizą dla energetyki" OPUS 11, NCN

- dr hab. Janusz Stafiej, prof. UKSW "Symulacje numeryczne morfologii warstw pasywnych na powierzchniach elektrod metalicznych" OPUS 11, NCN

- dr Renata Rybakiewicz "Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych" OPUS 10, NCN (projekt w ramach konsorcjum; lider: Instytut Chemii Fizycznej PAN; kierownik projektu: dr inż Krzysztof Robert Noworyta)

Projekty zakończone

- dr Serhiy Kobyakov „Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europem”, projekt NCN Miniatura 3

- mgr Piotr Jan Szewczak "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich" ETIUDA 2, NCN

 

Jednostki administracji UKSW pomocne w przygotowywaniu wniosków konkursowych

Biuro ds. Badań Naukowych

Dział Współpracy Międzynarodowej

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

 

Przydatne linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

POL-on

Polska Bibliografia Naukowa

Wirtualna Biblioteka Nauki

 

Materiały, poradniki

Materiały szkoleniowe BBN pomocne w przygotowywaniu wniosków

Poradnik dot. składania wniosków do NCN

Jak uniknąć błędów przy składaniu wniosków do NCN

Badania statutowe - najczęściej zadawane pytania

 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Badań Naukowych jest dr Dominik Kurzydłowski

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach