Aktualności

Aktualizacja harmonogramu dotycząca zadania 3: "Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych" i "Pomysł na Firmę"

Harmonogram zajęć: Pomysł na Firmędata godz. rozpoczęcia godz. zakończenia kod grupy sala
18.05 11:00 20.00 PoNaFi-6 s. 1242
20.05 08:00 18.30 PoNaFi-7 s. 1223
25.05 08:00 18.30 PoNaFi-1 s. 1221
26.05 08:00 18.30 PoNaFi-1 s. 033
26.05 08:00 18.30 PoNaFi-2 s. 1221
26.05 08:00 18.30 PoNaFi-3 s. 1223
27.05 08:00 18.30 PoNaFi-6 s. 1221
27.05 08:00 18.30 PoNaFi-7 s. 1241
8.06 08:00 18.30 PoNaFi-4 s. 1203
8.06 08:00 18.30 PoNaFi-5 s. 119 b. 21
9.06 08:00 18.30 PoNaFi-8 s. 1203
9.06 08:00 18.30 PoNaFi-9 s. 1221
10.06 08:00 18.30 PoNaFi-10 s. 1241
10.06 08:00 18.30 PoNaFi-11 s. 1221
10.06 08:00 18.33 PoNaFi-2 s. 1222
15.06 08:00 18.30 PoNaFi-4 s. 1203
15.06 08:00 18.30 PoNaFi-5 s. 119 b. 21
16.06 08:00 18.30 PoNaFi-8 s. 1203
16.06 08:00 18.30 PoNaFi-9 s. 1221
17.06 08:00 18.30 PoNaFi-10 s. 1221
17.06 08:00 18.30 PoNaFi-11 s. 1241
17.06 08:00 18.30 PoNaFi-3 s. 1223

Haromongram zajęć: Kompetencje Komunikacyjne

data godz. rozpoczęcia godz. zakończenia kod grupy sala
18.05 08:00 18.30 KomKom-10 s. 1223
18.05 08:00 18.30 KomKom-11 s. 1221
19.05 08:00 18.30 KomKom-8 s. 1241
19.05 08:00 18.30 KomKom-9 s. 1223
20.05 08:00 18.30 KomKom-1 s. 1222
26.05 08:00 18.30 KomKom-8 s. 1203
26.05 08:00 18.30 KomKom-9 s. 1243
27.05 08:00 18.30 KomKom-10 s. 1242
27.05 08:00 18.30 KomKom-11 s. 1223
8.06 08:00 18.30 KomKom-6 s. 1242
8.06 08:00 18.30 KomKom-7 s. 1221
9.06 08:00 18.30 KomKom-2 s. 1241
9.06 08:00 18.30 KomKom-3 s. 1243
10.06 08:00 18.30 KomKom-4 s. 1242
10.06 08:00 18.30 KomKom-5 s. 1223
15.06 08:00 18.30 KomKom-6 s. 1221
15.06 08:00 18.30 KomKom-7 s. 1242
16.06 08:00 18.30 KomKom-1 s. 1243
16.06 08:00 18.30 KomKom-2 s. 1241
16.06 08:00 18.30 KomKom-3 s. 1223
17.06 08:00 18.30 KomKom-4 s. 1222
17.06 08:00 18.30 KomKom-5 s. 1242

Aktualizacja podziału na grupy w Zadaniach 2 i 3.

Prosimy o zapoznanie się  z nowym podziałem na grupy zajęciowe w Zadaniu 2 i 3. Zmiana podziału na grupy wynika z konieczności umożliwienia studentom II roku studiów I stopnia uczestnictwa w piątkowych zajęciach realizowanych w ramach ich toku studiów. Za zmianę przepraszamy.


Harmonogram realizacji Zadania 2 i Zadania 3 z podziałem na grupy.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem realizacji Zadania 2 i Zadania 3 w projekcie. Zajęcia z Pracodawcami odbywają się w blokach 10-godzinnych, wizyty studyjne w firmach trwają 8 godzin, zajęcia warsztatowe Pomysł na Firmę i Kompetencje Komunikacyjne odbywają się w blokach 12-godzinnych (1 godz. lekcyjna = 45 min.).Podział na grupy - aktualizacja 03.01.2018 rok

PODZIAŁ NA GRUPY


Harmonogram zajęć - aktualizacja 03.01.2018

HARMONOGRAM


Rekrutacja uzupełniająca do grup

Istnieje możliwość wybrania dodatkowego kursu w ramach Zadania 1. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie (w terminie do 02.01.2018) formularza zgłoszeniowego.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIvrTmdE7Aw90miCK3jMQf031BQTcE...

Uczestnik projektu może uczestniczyć w maksymalnie 4 kursach. Możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie zależy od dostępności miejsc (12 miejsc w grupie), pierwszeństwo w dostępie do kursu maja uczestnicy z wyższą średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego lub średnią ocen z dyplomu w przypadku studentów I roku II stopnia.


Zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do projektu oraz podziałem na grupy w Zadaniu 1.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

PODZIAŁ NA GRUPY


Zajęcia zaplanowane na najbliższy weekend (15.12-17.12) zostają przeniesione na styczeń.

Szczegółowe informacje dot. terminów i godzin zajęć zostaną podane w późniejszym terminie.

Podział na grupy zostanie opublikowany do 22.12.2017.


Rekrutacja uzupełniająca trwa od 12.12.2017 do 19.12.2017.

Osoby uprawnione do udziału w projekcie to studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków matematyka i informatyka.


Zapraszamy do wypełnienia formularza preferencji kursów i grup

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXWspqmXi6WFADReWTXe8C3sCVRv3J...


Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem realizacji zadania 1 - Realizacja zajęć warsztatowych - kompetencje informatyczne i analityczne.

PROFILE GRUP STUDENCKICH

ROZKŁAD ZAJĘĆ*

*UWAGA! Harmonogram zajęć może ulec zmianie.


 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach