Prace dyplomowe w LaTeX

LaTeX  jest językiem znaczników służącym do formatowania dokumentów tekstowo-graficznych. Tym samym mianem określa się też związane z tym językiem oprogramowanie. Zarówno język, jak  i oprogramowanie są szczególnie przydatne do składu tekstów z obszarów nauk ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych. Studenci wielu szkół wyższych wykorzystują je do pisania prac dyplomowych. Warto pamiętać, że LaTeX jest zestawem makr będących nadbudową systemu składu TEX i nie jest samodzielnym środowiskiem programistycznym.

Pliki języka LaTeX są de facto kodami źródłowymi właściwego dokumentu, którego uzyskanie wymaga kompilacji. Za jej sprawą otrzymuje się plik wynikowy w formacie DVI (ang. device independent), specyficznym dla systemu TEX.

Plik DVI można następnie przetworzyć na jeden z popularnych formatów, takich jak PostScript, HTML lub PDF.

W odniesieniu do prac dyplomowych otrzymanych z kodów źródłowych języka LaTeX powszechnie stosuje się format PDF. Sporadycznie pojawiają się jednak problemy z wyciągnięciem tekstu z takich plików. Spowodowane jest to tym, że każdy użytkownik może skonfigurować środowisko LaTeX w niemal dowolny sposób. Niektóre konfiguracje powodują błędne kodowanie pewnych grup znaków, a zwłaszcza liter z polskimi znakami diakrytycznymi.
 
Dokument PDF z nieprawidłowym kodowaniem znaków - w podglądzie na ekranie - ma często formę graficzną nie budzącą podejrzeń czytającego. Problem pojawia się przy kopiowaniu zaznaczonych fragmentów tekstu (copy-paste) do innych plików - część znaków okazuje się nieczytelna i wymaga ręcznej korekty. Ekstremalnym przykładem jest tu dokument http://sprout.dfki.de/documentations/api/Tokenization_in_Sprout.pdf.

OSA przy wczytywaniu plików zakłada system kodowania UTF-8 (zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/UTF-8) i automatycznie poprawia najczęściej pojawiające się błędne znaki spoza tego systemu. Nie zapewnia jednak korekty wszystkich błędów tego rodzaju, zwłaszcza w odniesieniu do plików PDF, których źródłem jest LaTeX.

Zachęcamy uczelnie do stosowania odpowiednio zdefiniowanych szablonów (prologu, klasy, preambuły), które zapewniają poprawne kodowanie i ułatwiają studentom przygotowanie prac dyplomowych w LaTeX'u. Rekomendujemy też upowszechnienie internetowego edytora ShareLaTeX, https://www.sharelatex.com.
 
Przykładowy - przetestowany w ShareLaTeX - szablon zamieszczamy na

https://drive.google.com/drive/folders/1qwPlEQD3xl7t5kmew1KKBbXaiDm6oJW2,    

https://www.sharelatex.com/read/hqgcxdjhwhtz.

Stosowanie się do tych zaleceń spowoduje, że trafiające do OSA pliki PDF, których źródłem jest LaTeX, będą wolne od błędów kodowania.


Pliki szablonu do pobrania:


plik cls


plik pdf


plik TeX

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach