Studia Podyplomowe z Matematyki

Studia Podyplomowe z Matematyki  przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (co najmniej pierwszego stopnia) posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia są prowadzone w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów w wymiarze 360 godzin, (zjazdy odbywają się w wybrane soboty). Uczestnicy studiów są zobowiązani do przygotowania pracy dyplomowej, tj. opracowania materiału dydaktycznego. Ponadto program studiów przewiduje odbycie praktyki nauczycielskiej w wymiarze 60 godzin polegających na obserwowaniu i przeprowadzaniu lekcji matematyki w szkole (II, III lub IV etap edukacyjny). Do ukończenia studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS.

Absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej, gdy posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, gdy posiada co najmniej dyplom studiów stopnia drugiego.

Strona www rekrutacji na studia podyplomowe (przejdź)

Dyżury Prodziekana ds. studenckich dra Tomasza Kulpy dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych zostały zaplanowane w soboty: 22.02.2020 i 21.03.2020 godz.: 11:00-12:00

UCHWAŁA W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE Z MATEMATYKI

PROGRAM STUDIÓW

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2018/19

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2018/19

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAKTYK

UCHWAŁA W SPRAWIE PRAKTYK

PROGRAM PRAKTYK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

TERMINY ZJAZDÓW 2019/20

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2019/20 - aktualizacja: 23.10.2019

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2019/20 - aktualizacja: 07.02.2020

Kolokwium z przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki odbędzie się w dniu 25/01/2020 o godzinie 12:00 w sali 106 w budynku 21.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach