Nowy grant na Wydziale

Z przyjemnością informuję, że Wydział Matematyczno-Przyrodniczych. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW otrzymał dofinansowanie na projekt „Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do matematyczno-przyrodniczej krainy” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich WND-POWR.03.01.00-00-U055/17-01 w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do kwoty 52 067 263 zł.

Projekt realizowany będzie od 16 sierpnia 2018 roku do 16 sierpnia 2019 roku. Adresatami projektu są  uczniowie dwóch klas ósmych o profilu matematyczno-fizycznym SP nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

Głównym celem projektu jest podniesienie/rozwój kompetencji ogólnorozwojowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Zostanie zrealizowanych 201 godz. dydaktycznych zajęć. Warsztaty/ćwiczenia/wykłady będą obejmowały osiem bloków tematycznych:

  1. Fizyczny – układy elektryczne,
  2. Informatyczny – tworzenie obiektów w 3D,
  3. Matematyczny – uczniowie tworzą kurs e-learningowy.
  4. Matematyka na platformie Moodle – wykłady i ćwiczenia,
  5. Konkurs matematyczny online,
  6. Projekt edukacyjny - Moje kompetencje i wiedza nabyte w trakcie zajęć,
  7. Pokazowy wykład z chemii - O tlenie słów kilka...
  8. Piknik popularyzujący Nauki Matematyczno-Przyrodnicze.

Wartość całkowita projektu: 63 516,55 zł

Kierownik projektu: dr Joanna Kandzia

Serdecznie gratulujemy!

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach