Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do matematyczno-przyrodniczej krainy

Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ W FASCYNUJĄCĄ PODRÓŻ DO MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ KRAINY

POWR.03.01.00-00-U055/17-01

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji projektu: od 16-08-2018 do 16-08-2019

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Grupa docelowa: 61 osób

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich WND-POWR.03.01.00-00-U055/17-01

Dofinansowanie z UE: 52 067 263 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie/rozwój kompetencji ogólnorozwojowych w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące bloki tematyczne:

  1. Fizyczny – układy elektryczne,
  2. Informatyczny – tworzenie obiektów w 3D,
  3. Matematyczny – uczniowie tworzą kurs e-learningowy.
  4. Matematyka na platformie Moodle – wykłady i ćwiczenia,
  5. Konkurs matematyczny online,
  6. Projekt edukacyjny - Moje kompetencje i wiedza nabyte w trakcie zajęć,
  7. Pokazowy wykład z chemii - O tlenie słów kilka...
  8. Piknik popularyzujący Nauki Matematyczno-Przyrodnicze.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach