Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 15 października2018r

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018r. do 30 września 2019r

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku


*UWAGA STUDENCI*

     Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system
     USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz
     z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach