Stypendium studenckie, projekt OPUS NCN

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poszukuje dwóch studentów do pracy w projekcie OPUS „Wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe pod wysokimi ciśnieniami” realizowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki
 
Wymagania:
• ukończone studia I-go stopnia (lub 3 lata jednolitych studiów magisterskich) na kierunku chemia lub na kierunkach pokrewnych (nauki o materiałach, fizyka)
• zaradność oraz motywacja do pracy naukowej 
• gotowość do doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie literatury naukowej

Opis zadań:
• pomiary spektroskopowe (IR, rozpraszanie Ramana)
• analiza otrzymanych wyników
 
Termin składania zgłoszeń: 22 października 2018, 23:59
 
Forma składania zgłoszeń: email
 
Warunki zatrudnienia:
• 1 250 zł miesięczne brutto (umowa stypendialna) na maksymalnie 24 miesiące
• planowane rozpoczęcie realizacji zadań w projekcie: listopad bądź grudzień 2018
 
Wymagane dokumenty:
• CV 
• Mile widziana opinia opiekuna naukowego (promotora)
 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z kierownikiem projektu, dr. Dominikiem Kurzydłowskim (d.kurzydlowski@uksw.edu.pl). Informacje na temat badań prowadzonych w projekcie dostępne są tutaj
 
CV powinno zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)”
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach